A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waiting in the Wings-7 (Ap tann nan zèl-7) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

Hearts of hope seem hard to find these days
Lyrics meaning: Kè ki mete tout espwa wè difisil pou jwenn jou sa yo
As darker deeds have their time on center stage
Lyrics meaning: Menm jan gen deeds gen tan yo sou sèn nan sant
We watch it all unfolding scene by scene
Lyrics meaning: Nou Gade l' tout asiste sèn sou sèn
And a happy ending seems a fading dream
Lyrics meaning: E yon benediksyon pou fini sanble yon rèv ennen

Fear and desperation have their day
Lyrics meaning: Pè ak ofiyeyamezi yo gen jou yo
At least until faith steps up to say
Lyrics meaning: Omwen jiskaske konfyans mach pou di

I believe, though God is out of sight
Lyrics meaning: Mwen kwè, menm si sa, Bondye, se nan vi
He's working in the middle of all things
Lyrics meaning: Li ap travay nan mitan tout bagay
Evil may have Its time in the spotlight
Lyrics meaning: Mal pou gen tan li nan spotlight a
But love is waiting in the wings
Lyrics meaning: Men renmen nan kè ap tann nan do
Love is always waiting in the wings
Lyrics meaning: Renmen toujou ap tann nan do

It?s your life, as it plays out don't forget it
Lyrics meaning: Li? s ou mouri, menm jan li jwe deyò pa bliye li
Heartache comes but the stories not done yet
Lyrics meaning: Heartache vini men parabòl sa non pa t ' ankò
Oh, when shadows come, your courage wants to fade
Lyrics meaning: O, lè ombres rive, kouraj ou vle pèdi koulè
Oh but in a moment, everything can change
Lyrics meaning: O Men, nan yon ti moman, tou sa ki ka chanje

I believe, though God is out of sight
Lyrics meaning: Mwen kwè, menm si sa, Bondye, se nan vi
He's working in the middle of all things
Lyrics meaning: Li ap travay nan mitan tout bagay
Evil may have Its time in the spotlight
Lyrics meaning: Mal pou gen tan li nan spotlight a
Oh, but love is waiting in the wings
Lyrics meaning: O, men renmen nan kè ap tann nan do
Love is always waiting in the wings
Lyrics meaning: Renmen toujou ap tann nan do

there's always more to any story
Lyrics meaning: se toujou plis pou yon parabòl
Than just what's here and now
Lyrics meaning: Pase sa se isit la epi koulye a
There's not one hopeless situation
Lyrics meaning: Se pa yon sèl li elas sitiyasyon
That can't be turned around
Lyrics meaning: Ki pa ka tounen yon lòt jan

I believe, though God is out of sight
Lyrics meaning: Mwen kwè, menm si sa, Bondye, se nan vi
He's working in the middle of all things, oh
Lyrics meaning: Li ap travay nan mitan tout bagay, o
Evil may have Its time in the spotlight
Lyrics meaning: Mal pou gen tan li nan spotlight a
Oh, but love is waiting in the wings
Lyrics meaning: O, men renmen nan kè ap tann nan do
Love is always waiting in the wings
Lyrics meaning: Renmen toujou ap tann nan do

Love is always waiting in the wings
Lyrics meaning: Renmen toujou ap tann nan do

Waiting in the Wings-7 (Ap tann nan zèl-7) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè