A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Your Land-2 (Se sa rele ou peyi-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Pwen nan favè kado eten-1)

Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass
Lyrics meaning: Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass

Didn't anyone ever tell you
Lyrics meaning: Pa yon moun tout tan tout tan te di ou
Didn't anyone ever say
Lyrics meaning: Pa si yon moun pa janm mande
Did you capture a vision of glory
Lyrics meaning: Te fè ou kenbe yon vizyon ki gen pouvwa a
As she held out her hand today
Lyrics meaning: Menm jan, li lonje men l jodi a
It's reaching to the broken heart
Lyrics meaning: Li rive antre pou kè kase
Right down to where you stand
Lyrics meaning: Dwat sou kote ou kanpe

Didn't anyone ever tell you
Lyrics meaning: Pa yon moun tout tan tout tan te di ou
This is your land
Lyrics meaning: Se sa rele peyi ou
Didn't anyone ever tell you
Lyrics meaning: Pa yon moun tout tan tout tan te di ou
It doesn't matter the last will be first
Lyrics meaning: Pa p gen poblèm a ki dèyè yo va pran devan
For the sad and the meek and the righteous
Lyrics meaning: Pou lapenn ak a meek ak righteous a
And all those who will hunger and thirst
Lyrics meaning: Tout moun ki va grangou, swaf
So let the poor in spirit know
Lyrics meaning: Se pou pòv malere nan Lespri Bondye konnen
These dreams are not of sand
Lyrics meaning: Rèv sa yo menm yo pa moun grenn sab
Didn't anyone ever tell you
Lyrics meaning: Pa yon moun tout tan tout tan te di ou
This is your land
Lyrics meaning: Se sa rele peyi ou

You'll be given the robes of princes
Lyrics meaning: Ap bay bèl rad chèf
You'll be flying on golden wings
Lyrics meaning: Ou ap vole sou zèl dore
You will live in pavilions of splendor
Lyrics meaning: Ou pral rete nan pavillons nan eta
Be surrounded by beautiful things
Lyrics meaning: Te antoure, bèl bagay yo
So hold on to these promises
Lyrics meaning: Se konsa kenbe pwomès sa yo pou
And keep them in your hand
Lyrics meaning: E pou mentni yo nan men ou

Didn't anyone ever tell you
Lyrics meaning: Pa yon moun tout tan tout tan te di ou
This is your land
Lyrics meaning: Se sa rele peyi ou
This Is Your Land-2 (Se sa rele ou peyi-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè