A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Renmen Kris la-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: The Love of Christ (Renmen Kris la)

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
How long (how long)
Lyrics meaning: Depi konben tan (konbyen tan)
How wide (how wide)
Lyrics meaning: Lajè (lajè)
Is the love of Christ
Lyrics meaning: Se renmen Kris la
How deep (how deep)
Lyrics meaning: Jan (jan fon)
How high (how high)
Lyrics meaning: Ki wotè (ki wotè)
Is the love of Christ
Lyrics meaning: Se renmen Kris la

It would take ten thousand lifetimes
Lyrics meaning: Sa ta pran dimil (10.000) vie
To comprehend, a love with no beginning
Lyrics meaning: Pou konprann, renmen ak kòmansman pa
A love that knows no end
Lyrics meaning: Yon renmen ki konnen janm fini

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

More than any heart could measure or ever hold
Lyrics meaning: Plis pase nenpòt kè te kapab mezire oubyen kenbe tout tan tout tan
His love could fill the oceans
Lyrics meaning: Renmen nan kè l' te ka ranpli océans yo
'Til they overflowed
Lyrics meaning: ' Yo a

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

Higher than the mountains
Lyrics meaning: Pi wo pase mòn
Deeper than the ocean
Lyrics meaning: Pi fon pase lanmè a
Farther than the reach of the sky
Lyrics meaning: Lòt bò atenn nan syèl la
Wider than the heavens
Lyrics meaning: Pi laj pase syèl yo
Longer than forever
Lyrics meaning: Pi lontan pase toujou
Greater is the love of Christ
Lyrics meaning: Pi gwo se renmen Kris la

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
The Love of Christ-1 (Renmen Kris la-1) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè