A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Li gen pou ou renmen) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: The Whole Truth-3 (A tout verite-3)

When you're living for the love of
Lyrics meaning: Lè n' ap viv pou renmen
A lifetime
Lyrics meaning: Pou yon lavi
You wonder if the waiting will ever end
Lyrics meaning: Ou sezi anpil lè ap tann tout tan tout tan gen pou l fini
And the right from the wrong
Lyrics meaning: E dwa de sa
That you've guarded so long
Lyrics meaning: Ke ou te totalman siveye depi lontan mwen pa
Is closer that it's ever been
Lyrics meaning: Pi pwè pou li pa janm rive
But sometimes a moment of weakness
Lyrics meaning: Men pafwa se yon moman kraz/kraze
Can sacrifice the treasure of time
Lyrics meaning: Ka sakrifye trezò de tan
And cause you to miss the miracle
Lyrics meaning: Ak koze ou pou sonje mirak a
That god longs for you to find
Lyrics meaning: Bondye sa longs pou ou pou jwenn

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
There's a love he has for you
Lyrics meaning: Se yon renmen nan kè li pou ou
There's a heart that he's been saving
Lyrics meaning: Se yon kè ki li te ekonomize
There's a joy beyond all measure
Lyrics meaning: Se yon kè kontan a mezire tout
That only comes from waiting
Lyrics meaning: Sa sèlman soti ap tann
There's a love he has for you
Lyrics meaning: Se yon renmen nan kè li pou ou
It's more than the hope you're holding to
Lyrics meaning: Li se pi plis pase a mete tout espwa nou ap kenbe pou
And you will find the only love that's true
Lyrics meaning: W ap jwenn sèl renmen se tout bon yo ak
Is the love he has for you
Lyrics meaning: Renmen an, li gen pou ou

When you're torn between today
Lyrics meaning: Ki lè ou ap chire ant jodi a
And tomorrow
Lyrics meaning: Demen
And holding out for something you
Lyrics meaning: E kenbe moun pou yon bagay ou
Cannot see
Lyrics meaning: Pa wè
There's a strength you can find
Lyrics meaning: Ki pa yon fòs ou ka jwenn
Knowing in god's own time
Lyrics meaning: Lè yo kapab nan tan Bondye te pwòp
You'll discover what he meant to be
Lyrics meaning: Ou ap jwenn sa li ta vle fè
'Cause love like the father intended
Lyrics meaning: Paske, renmen tankou papa a gen entansyon
Is more than just a state of the heart
Lyrics meaning: Se plis ke senpleman yon eta de kè
So don't give up hope in the holding on
Lyrics meaning: Se konsa, pa bay espwa nan kenbe sou
'Cause no matter who you are
Lyrics meaning: Paske, nenpòt moun ki ou se

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
The Love He Has for You (Li gen pou ou renmen) Lyrics The Love He Has for You (Li gen pou ou renmen) Lyrics-2 The Love He Has for You (Li gen pou ou renmen) Lyrics-3 The Love He Has for You (Li gen pou ou renmen) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè