A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-1 (Kay la, sa gen pitye te konstwi-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: The Whole Truth-4 (A tout verite-4)

A light in the distance
Lyrics meaning: Yon limyè a distans
Welcomes those wayfaring souls
Lyrics meaning: Se sa lavi wayfaring
Come this far
Lyrics meaning: Vini a byen lwen
A heart grows tired, faith grows cold
Lyrics meaning: Kè yon moun fwonte bouke, konfyans nou se frèt
Wandering down the winding road
Lyrics meaning: Sòlda yo gaye toupatou sou wout la liquidation
Just simply knock, the door will open
Lyrics meaning: Jis tou senpleman frape, pòt yo ap louvri

There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
There is a place where brokenness is healed
Lyrics meaning: Men yon ti plas kote brokenness aya
There is a voice saying peace be still
Lyrics meaning: Pa gen yon vwa di li viv ak kè poze pou toujou
There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi

Mercy will find you
Lyrics meaning: Gen bon kè ap jwenn ou
Though you've given up
Lyrics meaning: Menm si nou te vire do bay
In the middle of what seems like nowhere
Lyrics meaning: Nan mitan sa sanble tankou voye
He'll shelter you beneath his wing
Lyrics meaning: Li ap ebèje ou anba zèl li
His love will cover every need
Lyrics meaning: Renmen l' pral kouvri tout bezwen
Just simply seek and you will find
Lyrics meaning: Jis tou senpleman chache e w ap jwenn

There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
There is a place where emptiness is filled
Lyrics meaning: Men yon ti plas kote neyan te ranpli
There is a voice saying peace be still
Lyrics meaning: Pa gen yon vwa di li viv ak kè poze pou toujou
There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi

There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
With blood and tears
Lyrics meaning: Ansanm ak san ak dlo nan je
We've nothing left to fear
Lyrics meaning: Nou te gen anyen ki te kite pou pè
We live in grace
Lyrics meaning: Nou rete nan favè
Here in the safe embrace of god
Lyrics meaning: Isit la nan sekirite kwoke Bondye
The mercy of god
Lyrics meaning: Bondye gen kè sansib

There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
There is a place where grace has
Lyrics meaning: Men yon ti plas kote favè Bondye a
Been revealed
Lyrics meaning: Te revele
There is a voice saying peace be still
Lyrics meaning: Pa gen yon vwa di li viv ak kè poze pou toujou
There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
Rest in the hope
Lyrics meaning: Mouri, yo ka gen espwa
Rest in the peace
Lyrics meaning: Mouri ak kè poze a
There is a house that mercy built
Lyrics meaning: Pa gen yon kay kote gen bon kè sa te konstwi
The House That Mercy Built-1 (Kay la, sa gen pitye te konstwi-1) Lyrics The House That Mercy Built-1 (Kay la, sa gen pitye te konstwi-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè