A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Bay ak kado-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Home for the Holidays-13 (Azil pou-13 jou san travay)

Three men and a star in the sky
Lyrics meaning: Twa moun ak yon zetwal nan syèl la
Oh what I would give for a wisdom so bright
Lyrics meaning: O kisa mwen ta fè pou yon bon konprann konsa klere
One girl with a journey to make
Lyrics meaning: Yon jenn fi avèk yon jounen pou fè
Oh how I wish I was that brave
Lyrics meaning: O jan mwen swete ke mwen te genyen sa Bray

Fearless, shameless, faith through the dark
Lyrics meaning: Pa pè anyen, sans, konfyans nan fènwa
How I wish I was as strong as they are
Lyrics meaning: Kijan mwen swete ke mwen te genyen osi fò yo

You say come to me wait no more
Lyrics meaning: Nou di sa ki vin pou m' tann ankò
I give you all you're asking for
Lyrics meaning: M' ap ban nou tou sa ou mande pou
Forget the lies this world has told
Lyrics meaning: Pase nan lide se tè sa a ki te di
I'll wrap your life in linen gold
Lyrics meaning: M ap vlope ou mouri nan twal fin lò
I'm more than just only
Lyrics meaning: Mwen se plis ke senpleman sèlman
One night that's holy
Lyrics meaning: Yon swa sa mete apa pou Bondye
I?m your star and I'm your wish
Lyrics meaning: Mwen? m zetwal ou ak mwen menm ou volonte yo
Cause I am both the giver and the gift
Lyrics meaning: Fè m' bay la ak kado

A child far away born in the night
Lyrics meaning: Yon pitit ki lwen fèt nan mitan lannwit
Too young to know what is meant for his life
Lyrics meaning: Tou jenn pou konnen sa vle di pou l' sove lavi
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Lyrics meaning: Men li ap devlope, li ap renmen plis pase yon moun kapab
And the world's gonna see a light where he stands
Lyrics meaning: E mond lan pral wè yon limyè kote li la a

He'll say come to me wait no more
Lyrics meaning: L' ap di vini pou m' tann ankò
I give you all you're asking for
Lyrics meaning: M' ap ban nou tou sa ou mande pou

Forget the lies this world has told
Lyrics meaning: Pase nan lide se tè sa a ki te di
I'll wrap your life in linen gold
Lyrics meaning: M ap vlope ou mouri nan twal fin lò
I'm more than just only
Lyrics meaning: Mwen se plis ke senpleman sèlman
One night that's holy
Lyrics meaning: Yon swa sa mete apa pou Bondye
I'm your star and I'm your wish
Lyrics meaning: Mwen zetwal ou. Se mwen menm ou volonte yo
Cause I am both the giver and the gift
Lyrics meaning: Fè m' bay la ak kado

Christmas Eve, all I see
Lyrics meaning: Nwèl Ev, tout m wè
Is snow on the trees
Lyrics meaning: Se lanèj sou pyebwa
And it's white and it glows
Lyrics meaning: Tou blan ak li s'
That's how I want to be
Lyrics meaning: Se jan mwen vle pou yo

And You say come to me wait no more
Lyrics meaning: Ou ap di: Vini non m ' tann ankò
I give you all you're asking for
Lyrics meaning: M' ap ban nou tou sa ou mande pou
Forget the lies this world has told
Lyrics meaning: Pase nan lide se tè sa a ki te di
I'll wrap your life in linen gold
Lyrics meaning: M ap vlope ou mouri nan twal fin lò
I'm more than just only
Lyrics meaning: Mwen se plis ke senpleman sèlman
One night that's holy
Lyrics meaning: Yon swa sa mete apa pou Bondye
I'm your star and I'm your wish
Lyrics meaning: Mwen zetwal ou. Se mwen menm ou volonte yo
Cause I am both the giver and the gift
Lyrics meaning: Fè m' bay la ak kado
The giver and the gift
Lyrics meaning: Bay ak kado
The Giver and the Gift-2 (Bay ak kado-2) Lyrics The Giver and the Gift-2 (Bay ak kado-2) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè