A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-4 (Estab sou-4) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

Kicking up the dust, heaven or bust
Lyrics meaning: Soulye pousyè, nan syèl la ni stati bis
We're headed for the promised land
Lyrics meaning: Nou ap dirije pou peyi pwomiz a
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Lyrics meaning: Depi kounye a nou te kwè ke, nou te enterese pou yo kite
Like a child tugging daddy's hand
Lyrics meaning: Tankou yon timoun tugging men papa a
May we never forget that patience is a virtue
Lyrics meaning: Pou nou pa janm bliye pasyans se yon bon madanm
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Lyrics meaning: Kè kal/frèt pye nou pa anlè pa atè konsa men Fidèl ki kapab sèvi nou Seyè a

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

We run up ahead, we lag behind you
Lyrics meaning: Nou kouri devan ou, nou lag dèyè ou
It's hard to wait when heaven's on our mind
Lyrics meaning: Li difisil pou ret tann lè nan syèl la bò sou tèt nou
Teach our restless feet to walk beside you
Lyrics meaning: Bay entriksyon pye san chita/pozisyon nou fè mache akote ou
'Cause in our hearts we're already gone
Lyrics meaning: Paske, nan kè nou nou gen deja fin ale
Will you walk with us
Lyrics meaning: A ou ka mache ak nou
Steady on
Lyrics meaning: Estab sou

We want to walk awhile
Lyrics meaning: Nou vle fè mache yon ti moman
We know that every mile is bringing us closer home
Lyrics meaning: Nou konnen ke chak kilomèt pote nou arè ki pi prè pou granmoun
We want to tell the story
Lyrics meaning: Nou vle pou di istwa a
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Lyrics meaning: Mechan nan pou pouvwa ak vire pou jwenn nou pa santi w pou kont-
When we walk in your light the lost will see you better
Lyrics meaning: Lè nou mache nan limyè nou an te pèdi a wè ou pi bon
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Lyrics meaning: Tankou ti wout la jwenn la Seyè a pa p ou mennen nou...

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Lyrics meaning: Fèm m' lè wout la konfyans nan Bondye, l' chaje wòch
Oh ready me, for fears I cannot see
Lyrics meaning: O pare m', pou malè mwen pa ka wè
Lord won't you let me be a witness to your promise
Lyrics meaning: Mèt pa p ou kite m' pou yon temwen pou ou pwomèt
Won't you steady me
Lyrics meaning: Ou pa p m' fèm

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

We run on up ahead, we lag behind you
Lyrics meaning: Nou kouri kanpe devan ou, nou lag dèyè ou
It's hard to wait when heaven's on our minds
Lyrics meaning: Li difisil pou ret tann lè nan syèl la bò sou tèt nou
Teach our restless feet to walk beside you
Lyrics meaning: Bay entriksyon pye san chita/pozisyon nou fè mache akote ou
'Cause in our hearts we're already gone
Lyrics meaning: Paske, nan kè nou nou gen deja fin ale

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

Will you walk with us
Lyrics meaning: A ou ka mache ak nou
Steady on...
Lyrics meaning: Estab sou...
Steady On-4 (Estab sou-4) Lyrics Steady On-4 (Estab sou-4) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè