A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Something So Good-1 (Yon bagay konsa byen-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly (Lib pou vole)

We've got something so good
Lyrics meaning: Nou genyen yon bagay bon an
We're gonna show you
Lyrics meaning: Nou pwal montre w
It makes me happy
Lyrics meaning: Li fè mwen kontan
Always makes me feel free
Lyrics meaning: Toujou ap fè m' santi gratis
When I'm in His hands
Lyrics meaning: Lè m' nan men l
Do you understand
Lyrics meaning: Ou konprann
Not trying to sell you
Lyrics meaning: Pa tap eseye vann ou
I'm only trying to tell you
Lyrics meaning: Mwen menm sèlman ap eseye pou di w
That His love is for real
Lyrics meaning: Li renmen vrè pour
It's there for you to feel
Lyrics meaning: Li, se pou nou fè yon
There is no reason to run from the One
Lyrics meaning: Pa gen okenn rezon pou kouri soti nan yon sèl la
Who can free you oh yeah
Lyrics meaning: Moun ki ka delivre nou o wi

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
We've got something so good
Lyrics meaning: Nou genyen yon bagay bon an
We're gonna show you
Lyrics meaning: Nou pwal montre w
Stand in His light you'll see
Lyrics meaning: Kanpe nan limyè li ou ap wè
It's gonna shine through
Lyrics meaning: Li pwal briye atravè

Open you heart it's real
Lyrics meaning: Louvri ou kè l' reyèl
And waiting for you
Lyrics meaning: Ap tann ou
We've got something so good
Lyrics meaning: Nou genyen yon bagay bon an
All through the highs and lows
Lyrics meaning: Tout nan hauts la e balans la pa
The only thing you need to know
Lyrics meaning: Sèl bagay ou bezwen konnen
Is that Jesus will be true
Lyrics meaning: Se sa Jésus ap fè verite
He's there to comfort you
Lyrics meaning: Li ki gen pou ankouraje nou
You're not the only one
Lyrics meaning: Ou pa santi w sèlman youn
Who feels like everything you've done
Lyrics meaning: Ki sanble tout sa ou te fè
Is measured in pain
Lyrics meaning: Yo ka nan doulè
Come in from the rain
Lyrics meaning: Soti lapli a
There's no reason to run from the One
Lyrics meaning: Pa gen okenn rezon pou kouri soti nan yon sèl la
Who can free you oh yeah
Lyrics meaning: Moun ki ka delivre nou o wi

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

A love we can give
Lyrics meaning: Yon renmen nan kè nou ka bay
A love we can share
Lyrics meaning: Yon renmen nan kè nou pataje pou kapab
A love that is more than money can buy
Lyrics meaning: Yon renmen ki se pi plis pase lajan ka achte
I believe
Lyrics meaning: Mwen kwè ke
That He'll
Lyrics meaning: Li ap
Set you free
Lyrics meaning: Lage ou
Something So Good-1 (Yon bagay konsa byen-1) Lyrics Something So Good-1 (Yon bagay konsa byen-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè