A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saving Grace-15 (Se pou benediksyon repwann-15) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin (Pwen favè kado eten)

She had her father's blue eyes
Lyrics meaning: Li te fè ble je papa l
He left home before she arrived
Lyrics meaning: Li te kite lakay anvan li te rive
Mama named her Grace
Lyrics meaning: Manman yo rele l' favè Bondye
Just getting by on her own
Lyrics meaning: Jis vin pa l pou kont li
When Grace was 15 she ran from home
Lyrics meaning: Favè Bondye te gen 15 lè li te kouri kite lakay
One December day
Lyrics meaning: Desanm yon sèl jou
Grace is lost and alone in a world as cold as stone
Lyrics meaning: Favè pèdi ak sèlman nan yon mond lan kòm frèt tankou wòch
God is counting on us to reach her with His love
Lyrics meaning: Bondye ap konte sou nou pou jwenn ak li avèk renmen nan kè li

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
It's all about saving grace
Lyrics meaning: Se tout sou benefis favè
All about living love
Lyrics meaning: Tout moun sou latè nan renmen
Being Jesus to those He came to save
Lyrics meaning: Se Jezi pou tout moun li te vini pou mete sou kote
Sharing life and giving our own away
Lyrics meaning: Pataje lavi ak bay pwòp pa nou ale
It's all about serving God
Lyrics meaning: Tout sou sèvi Bondye
It's all about saving grace
Lyrics meaning: Se tout sou benefis favè

She never darkened the door of any church
Lyrics meaning: Li pa janm sombre devan pòt yon legliz
She would say, "What forâ?¦no one there would care for me"
Lyrics meaning: Li ta ka di, "forâ ki? gen yon sèl ¦no ta okipe m"
We have to go where she lives
Lyrics meaning: Nou gen pou ale kote l rete
Simply show her who Jesus is
Lyrics meaning: Senpleman montre l' ki Jezi se
Watch Him set her free
Lyrics meaning: Gade l. Se pou l' lage
For grace flows down from above and
Lyrics meaning: Pou ekoulman favè Bondye desann soti nan pi wo pase ak
Faith requires a selfless love
Lyrics meaning: Gen konfyans, mande yon renmen aussi
For a world that's dying to see the
Lyrics meaning: Pou yon mond sa ap mouri pou wè a
Hope in you and me
Lyrics meaning: Espere nan avè ou

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

There are countless millions just like Grace
Lyrics meaning: Genyen anpil anpil milyon menm jan favè Bondye
Who need a merciful embrace
Lyrics meaning: Moun ki bezwen yon bienvenu kwoke
They won't believe our God is real
Lyrics meaning: Yo pa vle kwè Bondye nou an, reyèl
Until they feel His touch
Lyrics meaning: Jiskaske yo santi yo manyen l

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Saving Grace-15 (Se pou benediksyon repwann-15) Lyrics Saving Grace-15 (Se pou benediksyon repwann-15) Lyrics-2 Saving Grace-15 (Se pou benediksyon repwann-15) Lyrics-3 Saving Grace-15 (Se pou benediksyon repwann-15) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè