A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Santa Claus Is Coming to Town-347 (Santa Claus, vin vil-347) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Christmas Story-2 (Yon nwèl istwa-2)

Oh! You better watch out,
Lyrics meaning: o! Ou pi byen gade
You better not cry,
Lyrics meaning: Ou pi byen pa kriye,
You better not pout,
Lyrics meaning: Ou pi byen pa fache,
I'm telling you why,
Lyrics meaning: M ap di ou, poukisa
Santa Claus is coming to town!
Lyrics meaning: Santa Claus k'ap kouri desann bò lavil!

He's making a list,
Lyrics meaning: Li fè yon lis,
Checking it twice,
Lyrics meaning: Tcheke sa pandan de fwa,
Gonna find out who's naughty or nice.
Lyrics meaning: pwal pou chèche konnen ki moun ki vakabon, ni bon.
Santa Claus is coming to town!
Lyrics meaning: Santa Claus k'ap kouri desann bò lavil!

He sees you when you're sleeping,
Lyrics meaning: L' a wè ou lè ou ap dòmi,
He knows when you're awake.
Lyrics meaning: Li konnen lè w ap leve non.
He knows if you've been bad or good,
Lyrics meaning: Li konnen si ou te move ni bon,
So be good for goodness sake!
Lyrics meaning: Se konsa pran bon pou Souci merci ou!

Oh! You better watch out,
Lyrics meaning: o! Ou pi byen gade
You better not cry,
Lyrics meaning: Ou pi byen pa kriye,
You better not pout,
Lyrics meaning: Ou pi byen pa fache,
I'm telling you why,
Lyrics meaning: M ap di ou, poukisa
Santa Claus is coming to town!
Lyrics meaning: Santa Claus k'ap kouri desann bò lavil!
Santa Claus Is Coming to Town-347 (Santa Claus, vin vil-347) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè