A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Refij renmen) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace-2 (Pwen nan favè-2)

Words & music by john mandeville
Lyrics meaning: Pawòl & mizik pa jan mandeville

Lord, I need for you to know
Lyrics meaning: Seyè, mwen bezwen pou ou konnen
It's only your love, I would die for
Lyrics meaning: Se sèlman nan renmen nou, mwen ta mouri pou
So please say you'll never go
Lyrics meaning: Se konsa souple di ou pa janm ap vin
When you say that you'll stay
Lyrics meaning: Lè nou di ke nou ap rete
Words fall short of sentiment
Lyrics meaning: Pawòl ki tonbe gen santiman
As tears fall from my eyes
Lyrics meaning: Menm jan dlo nan je tonbe nan je m'
Cause hearts fail on all sides
Lyrics meaning: Fè kè rate sou tout kote yo
While mine's safe inside
Lyrics meaning: Pandan tout tan mwen li ye, pwoteksyon anndan

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
Your refuge of love
Lyrics meaning: Refij ou renmen
Oh, you're my refuge of love
Lyrics meaning: O, w ap refij m' renmen
For so long, I never thought I'd find you
Lyrics meaning: Pou byen long, mwen pa janm te panse mwen ta jwenn ou
Oh, you're my refuge of love
Lyrics meaning: O, w ap refij m' renmen
Love's never been so right
Lyrics meaning: Renmen te janm gen konsa tou dwat
Love's never been so right
Lyrics meaning: Renmen te janm gen konsa tou dwat
'cause I finally found a haven for my heart
Lyrics meaning: paske mwen finalman te jwenn yon haven pou kè m
In your refuge of love
Lyrics meaning: Nan refij ou renmen

Guess I believed you'd come and go
Lyrics meaning: Kwè mwen te kwè ou ta ka vini e li ale
Like every other love in my life
Lyrics meaning: Tankou tout lòt renmen nan lavi m
And, oh, I tried you so
Lyrics meaning: Ak o, mwen te eseye ou se konsa
Yet faithfully, your patience won my willingness
Lyrics meaning: Poko fidèlement, pasyans ou te genyen de volonte m
And slowly it became clear to me
Lyrics meaning: Ak piti piti li vin konnen se pou m
That you gave you life
Lyrics meaning: Sa ou te ban nou lavi
So I could spend mine in...
Lyrics meaning: Se konsa mwen te kapab pase mwen nan yo ye...

(repeat chorus) 3x
Lyrics meaning: (répéter koral) 3 x

Refuge of Love (Refij renmen) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè