A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rain Down on Me-4 (Lapli desann sou mwen-4) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Pwen nan favè kado eten-1)

Showers of sadness flood my soul
Lyrics meaning: Gwo lapli tonbe kè sere inondations m
In the dryness of my pain
Lyrics meaning: Nan complète de m' ap soufri
I watch for the rainbow
Lyrics meaning: Mwen veye pou lakansyèl la
When my heart turns gray
Lyrics meaning: Lè m' kè tounen gray
As I long for yesterday
Lyrics meaning: Menm jan mwen lontan pou yè
I know that I need you
Lyrics meaning: Mwen konnen sa mwen vle ou
In the time that I stray
Lyrics meaning: Nan moman sa mwen pèdi
So I'll follow like night after day
Lyrics meaning: Se konsa, mwen pral suiv tankou lannwit apwè jou

(Chorus)
Lyrics meaning: (Koral)
I need you to rain down on me please pour down your light
Lyrics meaning: Mwen bezwen ou pou lapli tonbe anba sou mwen souple vide desann limyè ou
For this is my life-line
Lyrics meaning: Se sa rele liy lavi m
I need you to rain down on me
Lyrics meaning: Mwen bezwen ou pou lapli sou mwen
The weather is fine when you rain on me
Lyrics meaning: Tan an trè byen lè nou lapli sou mwen
The weather is fine when you rain on me
Lyrics meaning: Tan an trè byen lè nou lapli sou mwen

The power of gladness takes control
Lyrics meaning: Pouvwa gladness ap pran kontwòl
When it's streaming from Your face
Lyrics meaning: Lè l' koule soti nan figi ou
You vanish my sorrow
Lyrics meaning: Ou genyen kè m' sere
You wash it away
Lyrics meaning: Ou lave l ale
Like the sunlight in the rain
Lyrics meaning: Tankou solèy nan lapli a
I know that I need You
Lyrics meaning: Mwen konnen sa mwen vle ou
In the time that I stray
Lyrics meaning: Nan moman sa mwen pèdi
So I'll follow like night after day
Lyrics meaning: Se konsa, mwen pral suiv tankou lannwit apwè jou

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)

Holy water falls as I lift my eyes
Lyrics meaning: Dlo apa pou sèvis Bondye tonbe menm jan, mwen leve je m' gade
From my own fate
Lyrics meaning: Depi m' pwòp mouri
Then heaven flows straight through my
Lyrics meaning: Ekoulman Apre sa nan syèl la menm lè à m'
heart as it carries your embrace
Lyrics meaning: tèt jan li ki pote kwoke ou

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)

The weather is fine when you rain on me
Lyrics meaning: Tan an trè byen lè nou lapli sou mwen
Rain Down on Me-4 (Lapli desann sou mwen-4) Lyrics Rain Down on Me-4 (Lapli desann sou mwen-4) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè