A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore (Fè lwanj Forevermore) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly (Lib pou vole)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Lyrics meaning: Avec mwen te ap chache ou, avec ou jwenn yo ban mwen
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Lyrics meaning: Adopté m' tankou pitit ou, koulye a, mwen pa janm ap fè menm bagay la tou
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Lyrics meaning: Pa renmen pi konsekan pase ou, Seyè, pa janm konnen li devan
Only ever dreamed about this abundant love
Lyrics meaning: Se tout tan tout tan rêvé osijè de sa a renmen anpil anpil

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lyrics meaning: Komansman chante, "Hallelujah, Hallelujah" pou Bondye mwen fantastik
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lyrics meaning: Leve vwa m' dis pi pwe zanmi m', m' ap fè lwanj ou pou tou sa li
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lyrics meaning: Komansman chante, "Hallelujah, Hallelujah" Fidèl yonn
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lyrics meaning: Leve men m' nan maraton a lonè de ou menm, Seyè a, mwen pral fè lwanj forevermore

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Lyrics meaning: Kouman mwen kapab di mèsi pou kè kontan ak kè poze bèl?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Lyrics meaning: Papa, bon zanmi, Jezi mwen renmen nan kè m' kontan
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Lyrics meaning: Lesovè mond lan, mwen, mwen danse devan ou twòn
Now all that is within me will rise to glorify
Lyrics meaning: Koulye a tout sa ki se nan men m' p'ap monte glorify

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lyrics meaning: Komansman chante, "Hallelujah, Hallelujah" pou Bondye mwen fantastik
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lyrics meaning: Leve vwa m' dis pi pwe zanmi m', m' ap fè lwanj ou pou tou sa li
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lyrics meaning: Komansman chante, "Hallelujah, Hallelujah" Fidèl yonn
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lyrics meaning: Leve men m' nan maraton a lonè de ou menm, Seyè a, mwen pral fè lwanj forevermore

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lyrics meaning: "Hallelujah, Hallelujah" pou Bondye mwen fantastik
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lyrics meaning: Leve vwa m' dis pi pwe zanmi m', m' ap fè lwanj ou pou tou sa li

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Lyrics meaning: Komansman chante, "Hallelujah, Hallelujah" pou Bondye mwen fantastik
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Lyrics meaning: Leve vwa m' dis pi pwe zanmi m', m' ap fè lwanj ou pou tou sa li
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Lyrics meaning: "Hallelujah, Hallelujah" Fidèl yonn
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Lyrics meaning: Leve men m' nan maraton a lonè de ou menm, Seyè a, mwen pral fè lwanj forevermore

Praise Forevermore (Fè lwanj Forevermore) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè