A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Sou tè Bondye te vèt) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live (Ki jan ou rete)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Lyrics meaning: Sou latè vèt Bondye a lanmè a vin naje nan pisin briyan kè mare/sere
The yellow sun warms me and you
Lyrics meaning: Solèy la jòn chauffe m' ak ou
'Til it's chased by an iridescent moon
Lyrics meaning: ' Sa ont pa yon irisée lalin
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Lyrics meaning: Sou latè vèt Bondye mòn yo desann ak koulè haze
Against a sky of stormy grays
Lyrics meaning: Kont yon syèl la ak gwo vag grays
There are ebony nights and silver days
Lyrics meaning: Genyen en nwit ak jou an ajan
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

We live, we laugh and love and dance
Lyrics meaning: Nou rete, nou ri, renmen ak danse
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics meaning: Paske, Bondye fè tout bagay bèl ak bon nèt nan men l
We rise from the ashes of our past
Lyrics meaning: Nou monte nan sann yo de tan ki pase
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics meaning: Paske nou te jwenn verite a nan dènye
Love is not blind
Lyrics meaning: Renmen pa je pete
Every color shines
Lyrics meaning: Tout koulè briye
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

On God's green earth...if eery color was the same
Lyrics meaning: Sou Bondye te vèt sou latè... Si koulè eery te menm bagay la tou
And every child had just one name
Lyrics meaning: Tout pitit te gen yon sèl non
There'd be no beauty for each of us to claim
Lyrics meaning: Ke ta gen bèlte pa pou chak nan nou pou ou fè reklamasyon

On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt
We see the scars of yesterday
Lyrics meaning: Nou wè cicatrices moun ayè
Of wars that we cannot erase
Lyrics meaning: Nan lagè sa nou pa ka efase
But we can walk hand in hand in healing grace
Lyrics meaning: Men, nou ka mache men nan men nan benefik favè
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

We live, we laugh and love and dance
Lyrics meaning: Nou rete, nou ri, renmen ak danse
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics meaning: Paske, Bondye fè tout bagay bèl ak bon nèt nan men l
We rise from the ashes of our past
Lyrics meaning: Nou monte nan sann yo de tan ki pase
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics meaning: Paske nou te jwenn verite a nan dènye
Love is not blind
Lyrics meaning: Renmen pa je pete
Every color shines
Lyrics meaning: Tout koulè briye
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

(bridge)
Lyrics meaning: (pon)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Lyrics meaning: E si sèlman dlo larivyè ki te finn wèmò ak epi fondu tout ale?
We can live in peace today!
Lyrics meaning: Nou kapab ap viv ak kè poze jòdi a!
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

We live, we laugh and love and dance
Lyrics meaning: Nou rete, nou ri, renmen ak danse
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics meaning: Paske, Bondye fè tout bagay bèl ak bon nèt nan men l
We live, we laugh and love and dance
Lyrics meaning: Nou rete, nou ri, renmen ak danse
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics meaning: Paske, Bondye fè tout bagay bèl ak bon nèt nan men l
We rise from the ashes of our past
Lyrics meaning: Nou monte nan sann yo de tan ki pase
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics meaning: Paske nou te jwenn verite a nan dènye
Love is not blind
Lyrics meaning: Renmen pa je pete
Every color shines
Lyrics meaning: Tout koulè briye
On God's green earth
Lyrics meaning: Sou tè Bondye te vèt

On God's Green Earth (Sou tè Bondye te vèt) Lyrics On God's Green Earth (Sou tè Bondye te vèt) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè