A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Not That Far from Bethlehem-3 (Pa sa rete lwen Bethlehem-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Not That Far from Bethlehem-2 (Pa sa rete lwen Bethlehem-2)

Underneath the stars
Lyrics meaning: Anba pou zetwal
Just a simple man and wife
Lyrics meaning: Jis yon senp nonm ak madanm
Somewhere in the dark
Lyrics meaning: Nan fènwa
His words cut the silent night
Lyrics meaning: Sa l' te koupe silans lannwit

Take my hand, for the child
Lyrics meaning: N' a pran men m, pou timoun
That you carry is God's own
Lyrics meaning: Ou pote, se pou Bondye pwòp
And though it seems the road is long
Lyrics meaning: Men li sanble wout la, se lontan

We're not that far from Bethlehem
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen Bethlehem
Where all our hope and joy began
Lyrics meaning: Ki kote tout espwa nou ak kè kontan yo te kòmanse
For in our arms, we'll cherish Him
Lyrics meaning: Paske, nan men nou, n' ap pran swen l
We're not that far, from Bethlehem
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen, nan Bethlehem

Let us celebrate
Lyrics meaning: Ann fè fèt
As the Christmas's go by
Lyrics meaning: Menm jan nwèl la pase
Learn to live our days
Lyrics meaning: Aprann pou viv lavi nou
With our hearts near to the child
Lyrics meaning: Ak kè nou prèt pou ti moun nan

Ever drawn, ever close
Lyrics meaning: Desine tout tan tout tan, tout tan tout tan fèmen
To the only love that lasts
Lyrics meaning: Pou sèl renmen dire sou
And though 2000 years have passed
Lyrics meaning: E menm si ane 2000 te pase

We're not that far from Bethlehem
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen Bethlehem
Where all our hope and joy began
Lyrics meaning: Ki kote tout espwa nou ak kè kontan yo te kòmanse
For when our hearts still cherish Him
Lyrics meaning: Pou ki lè kè nou toujou pran swen l
We're not that far
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen

We're not that far from Bethlehem
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen Bethlehem
Where all our hope and joy began
Lyrics meaning: Ki kote tout espwa nou ak kè kontan yo te kòmanse
For when our hearts still cherish Him
Lyrics meaning: Pou ki lè kè nou toujou pran swen l
We're not that far
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen
We're not that far, from Bethlehem
Lyrics meaning: Nou pa santi w ki byen lwen, nan Bethlehem

Not That Far from Bethlehem-3 (Pa sa rete lwen Bethlehem-3) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè