A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Pa gen plis doulè-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: 24 [2003]-2 (24-2 [2003])

She sits by the window with wandering eyes
Lyrics meaning: Mete l chita bò fennèt la ansanm ak sòlda yo gaye toupatou je
She has a song in her heart
Lyrics meaning: Li gen yon chante pou yo chante nan kè l
And a golden disguise
Lyrics meaning: Ak yon digizmann dore
Her body is torn because age doesn't heal
Lyrics meaning: Kò l' chire paske laj pa geri
She's not letting on
Lyrics meaning: Li pa kite
About the pain that she feels
Lyrics meaning: Osijè de sa li santi doulè a
But she knows in her soul
Lyrics meaning: Men, li konnen nan je l
That it won't be too long
Lyrics meaning: Sa p ap ka twò lontan
'Til Jesus comes back
Lyrics meaning: ' Jezi va parèt ankò
To carry her home...
Lyrics meaning: Pou pote l' kay...

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Where there will be no more pain
Lyrics meaning: Kote ki gen plis pa gen doulè
No more sorrow
Lyrics meaning: Bezwen
No more waiting
Lyrics meaning: Pa mize
For illusive tomorrows
Lyrics meaning: Pou illusive tomorrows
There will be no more pain
Lyrics meaning: N' a pa gen plis doulè
No more dying
Lyrics meaning: Anyen ankò ap mouri
No more striving or strain
Lyrics meaning: Pa gen debwouye oubyen bat/woule kò
No more pain
Lyrics meaning: Pa gen plis doulè

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Lyrics meaning: Je an bliye m, sonje tout malè mwen te wè
All I have been through,
Lyrics meaning: Tou sa mwen te pase,
And how I long to be free
Lyrics meaning: Ak ki jan mwen lontan pou fè sèvis
But I learn by her patience that I need her resolve
Lyrics meaning: Men, pa l' pasyans mwen aprann ke m bezwen l' rezoud
To wait for the opening of eternity's halls
Lyrics meaning: Tann sanvenmil halls éternité a
And I know that in time we will stand side by side
Lyrics meaning: E mwen konnen ke nan tan nou pral kanpe kòt a kòt
When Jesus comes back receiving his bride
Lyrics meaning: Lè Jezi a vin resevwa l' marye

[Chorus 3X]
Lyrics meaning: [Koral 3 X]

No more pain
Lyrics meaning: Pa gen plis doulè
No More Pain-2 (Pa gen plis doulè-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè