A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Pi plis pase anyen-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Rarities & Remixes (Rarities & Remixes)

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
God loves people more than anything
Lyrics meaning: Bondye renmen moun ki plis pase anyen
God loves people more than anything
Lyrics meaning: Bondye renmen moun ki plis pase anyen
More than anything he wants
Lyrics meaning: Plis ke anyen li vle
Them to know
Lyrics meaning: Yo pou yo konnen
He'd rather die than let them go
Lyrics meaning: Li ta ka konsène mouri pase pou yo ale
'Cause god love people more
Lyrics meaning: Paske Bondye renmen moun plis
Than anything
Lyrics meaning: Pase yon bagay

God loves the weary
Lyrics meaning: Bondye renmen an fatige
When they're too weak to try
Lyrics meaning: Lè yo ap twò fèb pou eseye
He feels their pain, he knows their shame
Lyrics meaning: Li santi doulè yo, li konnen yo wont
He cries with those who cry
Lyrics meaning: Li kriye ak moun k'ap kriye
He won't give up or walk away
Lyrics meaning: Li p ap kite ou mache ale
When other people do
Lyrics meaning: Lè lòt moun fè
'Cause god loves people more
Lyrics meaning: Paske Bondye renmen moun plis
Than anything
Lyrics meaning: Pase yon bagay

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
More than anything he wants us to go
Lyrics meaning: Plis pase yon bagay li vle nou ale
And show the world so they will know
Lyrics meaning: E montre mond lan, se konsa yo pral konnen
That god loves people more
Lyrics meaning: Sa Bondye renmen moun plis
Than anything
Lyrics meaning: Pase yon bagay
More Than Anything-2 (Pi plis pase anyen-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè