A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Might Be Today-2 (Pou jodi a-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Thousand Little Things-2 (Mil (1.000) ti bagay-2)

So you had yourself a bad break
Lyrics meaning: Se konsa ou te fè tèt ou yon bon repo
I know that you’re feeling down about it
Lyrics meaning: Mwen konnen ke nou ap santi m tonbe sou sa
Seems like the sun just went out today
Lyrics meaning: Sanble tankou solèy lan jis te ale jodi a
But there’s blue sky hiding out
Lyrics meaning: Men, gen ble syèl sere
It may not seem like it now but
Lyrics meaning: Li ka pa sanble li kounye a men

Things can change in an instant
Lyrics meaning: Sa ka chanje nan yon moman
Grey clouds run out of rain
Lyrics meaning: Granmoun cheve blan nwaj yo kouri kite lapli tonbe
It’s just the matter of time till it happens
Lyrics meaning: Li se jis kesyon de tan, jouk li rive
Hey, might be today
Lyrics meaning: Alo, te ka jodi a
Might be today
Lyrics meaning: Pou jodi a

So just hold on to Him, He’s holding on to you
Lyrics meaning: Se konsa jis kenbe l ', l' ap kenbe ou
There’s nothing so wrong He can’t make it right
Lyrics meaning: Pa gen anyen pou li pa ka fè l' dwat
Oh, this life, it taught me anything
Lyrics meaning: O, lavi sa a, li apwann m' anyen
It takes you up, then drives you down
Lyrics meaning: Li delivre nou, lè sa a, kondi nou desann
You hold on tight, then write it out
Lyrics meaning: Ou kenbe sere, lè sa a, ekri li

You never know when it could happen
Lyrics meaning: Ou pa janm konnen ki lè sa te kapab rive
When the sun starts shining down on me
Lyrics meaning: Lè solèy la commence klere byen bèl desann sou mwen
You look back at these moments
Lyrics meaning: Ou gade tounen nan moman sa yo
And see all He’s brought you through
Lyrics meaning: Wè tou sa li te pote ou nan
Might Be Today-2 (Pou jodi a-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè