A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Make It Real-5 (Fè nonm reyèl-5) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

Well we walk, down the road, everyday
Lyrics meaning: Byen nou mache sou wout la, chak jou
With a plastic smile and we wave like we're in a parade
Lyrics meaning: Plastik denmen ak nou tankou tankou nan yon parad
Oooh and then we pass one another
Lyrics meaning: Oooh, lè sa a nou pase yon lòt
With a nothing but a "how do you do"
Lyrics meaning: Ak yon anyen men yon "kouman ou ye"
Oh but it would make me smile
Lyrics meaning: O Men li ta fè m' souri
If we'd stop for awhile
Lyrics meaning: Si nou ta sispann pou yon ti moman
And just give me the truth now
Lyrics meaning: Jis ban m' verite a kounye a
We can make it real
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl
Open your heart
Lyrics meaning: Louvri kè ou
'Cause that's when you start
Lyrics meaning: Paske, sa se lè ou konmanse
To truly feel
Lyrics meaning: Se vre wi: anti
We can make it real
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl
Look in my eyes
Lyrics meaning: Gade nan je m' gade
You feel it inside
Lyrics meaning: Ou santi l anndan
Yea you know you will
Lyrics meaning: wi ou konnen ou p'ap
We can make it real now now
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl koulye a kounye a
We can make it
Lyrics meaning: Nou kapab fè li
Let your mind take a walk in the rain
Lyrics meaning: Se pou nou bliye fè youn vire nan lapli a
Let your head roll back, taste the joy, remember the pain
Lyrics meaning: Se pou tèt ou tounen ti pen, goute a kontan anpil, sonje doulè a
'Cause we can talk about the weather
Lyrics meaning: Paske, nou ka pale sou tan an
We can weather it together my friend
Lyrics meaning: Nou kapab météorologiques li sanble zanmi mwen
Yes we can
Lyrics meaning: wi nou kapab
And the sun will shine on your heart and mine
Lyrics meaning: Ak solèy la pral briye sou kè nou ak pa m lan
We will feel it again and again and again
Lyrics meaning: Nou pral santi l fwa e ankò
Chorus
Lyrics meaning: Koral
This life that we're liven
Lyrics meaning: Animer lavi sa a nou
It's all that we're given
Lyrics meaning: Li se te tout sa n' ap bay
There's so little precious time
Lyrics meaning: Se tan konsa ti presye
Cause now it's the moment
Lyrics meaning: Enben, koulye a, se kounye a
Let your emotions breathe in the open sky
Lyrics meaning: Se pou kalme emosyon ou respire nan syèl la louvri
Fly
Lyrics meaning: Vole
We can make it real now
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl koulye a
We can try to make it real
Lyrics meaning: Nou ka eseye pou fè l' reyèl
Oh yea
Lyrics meaning: o wi
Open your heart
Lyrics meaning: Louvri kè ou
'Cause that's when you start
Lyrics meaning: Paske, sa se lè ou konmanse
To truly feel
Lyrics meaning: Se vre wi: anti
We can make it real
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl
Look in my eyes
Lyrics meaning: Gade nan je m' gade
You'll feel it inside
Lyrics meaning: Ou ap santi l' anndan
Yea you know you will
Lyrics meaning: wi ou konnen ou p'ap
Open your heart
Lyrics meaning: Louvri kè ou
'Cause that's when you start
Lyrics meaning: Paske, sa se lè ou konmanse
To truly feel
Lyrics meaning: Se vre wi: anti
We can make it
Lyrics meaning: Nou kapab fè li
We can make it real
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl
Yea you know we can
Lyrics meaning: wi nou konnen nou kapab
We can make it real
Lyrics meaning: Nou kapab fè li reyèl
Yea
Lyrics meaning: Wi
Make It Real-5 (Fè nonm reyèl-5) Lyrics Make It Real-5 (Fè nonm reyèl-5) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè