A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Like No Other (Nan renmen tankou lòt) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: 24 [2003] (24 [2003])

Who would've known
Lyrics meaning: Moun ki ta ka konnen
This heart would stumble on someone
Lyrics meaning: Kè sa a ta ka kase pye sou yon moun
As great as you
Lyrics meaning: Anpil jan nou
Out of the blue
Lyrics meaning: Sanzatann

Who would've guessed
Lyrics meaning: Moun ki ta gen deviner
That I would fall so deep
Lyrics meaning: Ke m ta ka tonbe lè gwo basen byen fon
In a hope as true
Lyrics meaning: Nan yon espwa kòm vre
As the one I found in You
Lyrics meaning: Kòm yon sèl la mwen jwenn ou

Heaven's hands
Lyrics meaning: Men nan syèl la a
Lead me to faith's open door
Lyrics meaning: Mennen m' pou okazyon konfyans nan Bondye a
I'm surrounded by a grace
Lyrics meaning: Mwen menm ki te antoure pa yon favè
This soul just can't ignore
Lyrics meaning: Nanm sa a sèlman pa ka vag

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Lord, I'm Living in a love like not other
Lyrics meaning: Seyè, mwen rete nan yon renmen tankou pa lòt
Lost in mercy like I've never known
Lyrics meaning: Te pèdi renmen tankou m pa janm konnen
Lord, I'm trusting in a love like no other
Lyrics meaning: Seyè, mwen se faire nan yon renmen tankou lòt
To lead me on
Lyrics meaning: Pou mennen m'

Who would've cared
Lyrics meaning: Ki ta te pran swen vèv yo
Enough to reach beyond my thin disguise
Lyrics meaning: Ase pou rive nan dèyè m' digizmann chèch
To heal my life
Lyrics meaning: Pou geri m' mouri
Who would've dared
Lyrics meaning: Moun ki ta gen a

To wear the shame I carried deep inside
Lyrics meaning: Ote a wont mwen te pote twou anndan
To be my sacrifice
Lyrics meaning: Pou m' sakrifis
Saving me
Lyrics meaning: Ekonomize m
From myself in the nick of time
Lyrics meaning: Soti nan tèt mwen nan nick de tan

Forgiveness found
Lyrics meaning: Padonnen peche te jwenn
It's way into this heart of mine
Lyrics meaning: Li a jan pou yo antre nan kè sa a sèvi mwen yo ye

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

Unconditionally
Lyrics meaning: Sans
You embrace all that I am
Lyrics meaning: Ou n kapab anbwase yon tout sa mwen menm
It's beyond all reason
Lyrics meaning: Se poutèt tout dèyè
It's a love I'll never understand
Lyrics meaning: Li se yon renmen nan kè mwen ap janm konprann

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Love Like No Other (Nan renmen tankou lòt) Lyrics Love Like No Other (Nan renmen tankou lòt) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè