A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Enough-1 (Renmen Assez-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace-3 (Pwen nan favè-3)

On your own,
Lyrics meaning: Sou kont, ou
All alone and crying
Lyrics meaning: Tout pou kont li pale ak
A wounded soul on an island in the blue
Lyrics meaning: Yon blese nanm sou yon zile nan twal ble
Love's required
Lyrics meaning: Renmen nan kè mande
But you're too tired from trying
Lyrics meaning: Men, ou gen twò fatige nan tap eseye
Don't Give Up
Lyrics meaning: Pa bay
There's love enough for you
Lyrics meaning: Pa gen renmen nan kè ase pou ou

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
There's love enough for a broken heart
Lyrics meaning: Pa gen renmen nan kè ase pou yon kè kase
Love enough for another start
Lyrics meaning: Nan renmen pou kòmanse yon lòt
Love enough in the Father's arms for you
Lyrics meaning: Renmen ase nan bra papa a ou
When it feels like the tears won't end
Lyrics meaning: Ki lè li santi tankou dlo nan je yo p ap fini
When loneliness is your only friend
Lyrics meaning: Lè izòlman se sèl bon zanmi ou
There's love enough
Lyrics meaning: Pa gen renmen nan kè ase
Love enough for you
Lyrics meaning: Nan renmen ase pou ou
On His own
Lyrics meaning: Sou pwòp
Allone and dying
Lyrics meaning: Allone ak ap mouri
He gave up everything for me and you
Lyrics meaning: Li te kite tout bagay pou m' ak ou
Hear your heart
Lyrics meaning: Tande kè ou
It's time to start relying
Lyrics meaning: Se lè pou yo kòmanse repoze
On the one who had love enough for you
Lyrics meaning: Sou moun ki te renmen kont nou

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Like a cup that's running over
Lyrics meaning: Tankou yon vye kannari sa ap kouri sou
Like a well that won't run dry
Lyrics meaning: Tankou yon pi ki p ap kouri chèch
From the storm a constant cover
Lyrics meaning: Nan van tanpèt, yon kouvèti konstan
For a heart, the sole supply
Lyrics meaning: Pou yon kè, pla pye yo founi
Chorus (2X)
Lyrics meaning: Koral (2 X)
Love enough for you
Lyrics meaning: Nan renmen ase pou ou
Love enough, love enough
Lyrics meaning: Ase nan renmen, nan renmen ase
Love enough for me
Lyrics meaning: Nan renmen ase pou m
Love enough for you
Lyrics meaning: Nan renmen ase pou ou
Love Enough-1 (Renmen Assez-1) Lyrics Love Enough-1 (Renmen Assez-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè