A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Pèdi nan ou renmen-1) Lyrics

Atis: At Vance (Nan Vance)

Album: No Escape-3 (Pa gen sove-3)

The summer breeze in your hair
Lyrics meaning: Briz sezon lete an la nan cheve nan tèt ou
Seems to be so warm and tender
Lyrics meaning: Toujou sanble li gen se konsa cho, sansib
Is your love really true
Lyrics meaning: Se renmen nan kè nou tout bon vre
That it can't stand anything
Lyrics meaning: Li pa ka kanpe yon bagay
Where we gotta go through
Lyrics meaning: Ki kote nou dwe ale
Then I'll send my love to you
Lyrics meaning: Lè sa a, mwen pral voye mwen renmen ou

Through the dark and the night
Lyrics meaning: Nan fènwa a e pou pase nwit lan
Through the day and the light
Lyrics meaning: Nan jou a e pou limyè a
I will hold you forever
Lyrics meaning: M ap ka kenbe nou la pou toutan
Anywhere that you go
Lyrics meaning: Lè sa a, kote ke ou prale
I would share all my dreams
Lyrics meaning: Mwen ta pataje tout rèv mwen
But it seems that you don't understand
Lyrics meaning: Men, li sanble ke nou pa konprann

That I am lost in your love
Lyrics meaning: Mwen menm ki pèdi nan renmen ou
'Cause you
Lyrics meaning: Paske ou
Came like a force from above
Lyrics meaning: Ou ta di yon fòs soti nan pi wo pase
So I will open my heart
Lyrics meaning: Se konsa m' ap louvri kè m
Won't you try
Lyrics meaning: Ou p ap eseye
Try to make a new start
Lyrics meaning: Eseye fè yon nouvo kòmanse

But times may change as they say
Lyrics meaning: Men fwa pou chanje jan yo di
But my love for you is far beyond their range
Lyrics meaning: Men, mwen renmen ou, se byen lwen dèyè yo ranje
Nobody's with me as I'm on my way
Lyrics meaning: Moun pa se avè m' tankou m' sou wout mwen
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Lyrics meaning: ap veye lanm lanmè nan lanmè searchin pou m' desten

Through the dark and the night
Lyrics meaning: Nan fènwa a e pou pase nwit lan
Through the day and the light
Lyrics meaning: Nan jou a e pou limyè a
I will hold you forever
Lyrics meaning: M ap ka kenbe nou la pou toutan
Anywhere that you go
Lyrics meaning: Lè sa a, kote ke ou prale
I would share all my dreams
Lyrics meaning: Mwen ta pataje tout rèv mwen
But it seems that you don't understand
Lyrics meaning: Men, li sanble ke nou pa konprann

That I am lost in your love
Lyrics meaning: Mwen menm ki pèdi nan renmen ou
'Cause you
Lyrics meaning: Paske ou
Came like a force from above
Lyrics meaning: Ou ta di yon fòs soti nan pi wo pase
So I will open my heart
Lyrics meaning: Se konsa m' ap louvri kè m
Won't you try
Lyrics meaning: Ou p ap eseye
Try to make a new start
Lyrics meaning: Eseye fè yon nouvo kòmanse
Lost In Your Love-1 (Pèdi nan ou renmen-1) Lyrics Lost In Your Love-1 (Pèdi nan ou renmen-1) Lyrics-2