A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-2 (Rete eritaj-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace-4 (Pwen nan favè-4)

My father knew it
Lyrics meaning: Papa m' te konnen l
And his before him
Lyrics meaning: Ak li devan je l
And it goes way back down the line
Lyrics meaning: L ap chemen tounen sou liy lan
They had a vision
Lyrics meaning: Yo te gen yon vizyon
A prayer for the future
Lyrics meaning: Lapriyè pou tan kap vini an
For what I would believe in time
Lyrics meaning: Pou kisa mwen ta kwè nan tan
Now I'm not perfect
Lyrics meaning: Koulye a mwen pa pafè
Life's not easy
Lyrics meaning: Lavi a pa fasil
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Lyrics meaning: Men, mwen pa vle pran tout latè poutèt sa yo te ban mwen

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
I'm living the legacy
Lyrics meaning: Mwen rete eritaj a
Walking the path that the faithful have laid down
Lyrics meaning: Ap mache nan chemen sa fidèl yo te mete atè
I'm living the legacy
Lyrics meaning: Mwen rete eritaj a
Finding the hope that my fathers found
Lyrics meaning: Jwenn tout espwa sa zansèt mwen yo te jwenn
I am standing tall when I'm on my knees
Lyrics meaning: Mwen menm ki kanpe potorik lè m' a sou jenou m
I'm living the legacy
Lyrics meaning: Mwen rete eritaj a

Something in common
Lyrics meaning: Yon bagay nan komen
Deep inside me
Lyrics meaning: Twou anndan m'
With those before me who are gone
Lyrics meaning: Ak sa yo devan je m' ki ale
Gives me the vision
Lyrics meaning: Fè m' wè a
Fills me with a passion
Lyrics meaning: Fonds m' ak yon move
To make the message carry on
Lyrics meaning: Pou fè mesaj te pote
Now I'm not perfect
Lyrics meaning: Koulye a mwen pa pafè
Life's not easy
Lyrics meaning: Lavi a pa fasil
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Lyrics meaning: Men, pou bien tan kap vini a mwen pral fè pi bon bagay mwen kapab

[Chorus (3X)]
Lyrics meaning: [Koral (3 X)]
Living the Legacy-2 (Rete eritaj-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè