A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Live to Worship-3 (Rete pou sèvis-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Girls of Grace-1 (Medam k'ap travay favè-1)

Written by Scott Krippayne, John Lemonis, Tony Wood
Lyrics meaning: Ekri pa Scott Krippayne, John Lemonis, Tony Wood

A simple offering is all that we bring
Lyrics meaning: Yon senp se tout sa nou pote
We give our lives, claim You as King
Lyrics meaning: Nou bay lavi nou, reklamasyon ou wa a
We are Your servants and before You we bow
Lyrics meaning: Nou se moun pa ou yo ak pye ou nou flèch
With every breath we make this vow
Lyrics meaning: Nou fè vœu sa a ak tout souf

Chorus
Lyrics meaning: Koral
We will live to worship, give You praise
Lyrics meaning: Nou pral viv pou adore Bondye, pou yo pa fè lwanj ou
With all our hearts for all our days
Lyrics meaning: Ak tout kè nou pou nou, lavi nou
Father we want to do what You created us to
Lyrics meaning: Papa nou vle fè sa ou te kreye nou pou
We will live to worship You
Lyrics meaning: Nou pral viv pou adore ou

Our every moment is a gift of Your grace
Lyrics meaning: Nou chak moman se yon kado nou favè
We are all Yours, now and always
Lyrics meaning: Nou se pou tout ou, koulye a ak toujou
More than just words, oh Lord, the cry of our hearts
Lyrics meaning: Plis ke senpleman pale, o Seyè, rele ki nan kè nou
Is to let our lives speak of how great You are
Lyrics meaning: Se pou yo kite lavi nou pale jan nou ye

Chorus
Lyrics meaning: Koral

You are worthy, You are holy
Lyrics meaning: Ou pa menm merite, n' a mete apa pou Bondye
You alone are deserving
Lyrics meaning: Pou kont-n' a merite plis tan
You are holy, You are worthy
Lyrics meaning: N' a mete apa pou Bondye a, ou merite
You alone are deserving
Lyrics meaning: Pou kont-n' a merite plis tan

Chorus
Lyrics meaning: Koral
Live to Worship-3 (Rete pou sèvis-3) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè