A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-8 (Limyè a mond 8) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Christmas Story (Yon istwa nwèl)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lyrics meaning: Limyè a nan lemonn, briye desann sou Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Lyrics meaning: Bondye nan tout bèl pouvwa li. li voye nou yon pitit gason
Shout from on high, out in the street
Lyrics meaning: Pouse kri soti nan syèl la, soti nan lari a
Jesus, our Savior is born
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou fèt

Bright shining star, shine down on everyone
Lyrics meaning: Aladi klere byen bèl zetwal, shine tonbe sou tout moun
God in His mercy has sent us a Son
Lyrics meaning: Bondye gen bon kè l' te voye ba nou yon pitit gason
The shepherds will cry, praise to the Lord
Lyrics meaning: Pasteurs yo pral kriye, fè lwanj Seyè a
Jesus, our Savior is born
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou fèt

Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Jesus, our Savior is born
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou fèt
Sing Alleluia
Lyrics meaning: Chante Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lyrics meaning: Limyè a nan lemonn, briye desann sou Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Lyrics meaning: Bondye nan tout bèl pouvwa li. li voye nou yon pitit gason
Shout from on high and out in the street
Lyrics meaning: Pouse kri soti nan syèl la ak deyò nan lari a
Jesus, our Savior
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou

No, don't you know He's born
Lyrics meaning: Non, nou pa konnen li fèt
Don't you know
Lyrics meaning: Èske ou pa konn

Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Jesus, our Savior is born
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou fèt
Sing Alleluia
Lyrics meaning: Chante Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Alleluia, baby Jesus
Lyrics meaning: Alleluia, bebe Jésus
Jesus, our Savior is born
Lyrics meaning: Jezikri, Sovè nou fèt
Sing Alleluia
Lyrics meaning: Chante Alleluia

Joy to the world
Lyrics meaning: Kontan pou mond lan

Light of the World-8 (Limyè a mond 8) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè