A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Let There Be Light-3 (Se pou pa gen limyè-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Winter Wonderland-90 (Sezon fredi Wonderland-90)

Star of wonder, star of might
Lyrics meaning: Zetwal sezi, star ki ta ka
Star with royal beauty bright
Lyrics meaning: Zetwal ak wayal bote klere
Westward leading, still proceeding
Lyrics meaning: L' dirijan, toujou procédure
Guide us to thy perfect light
Lyrics meaning: Gid nou pou ta limyè pafè

From the beginning the Father
Lyrics meaning: Depi nan kòmansman papa a
Had a magnificent plan
Lyrics meaning: Te gen yon plan bèl anpil
Revealed through the law and the prophets
Lyrics meaning: Revele nan liv lalwa a, moun pwofèt yo
To fulfill the redemption of man
Lyrics meaning: Pou akonpli remboursement nonm o!

You spoke after centuries of silence
Lyrics meaning: Ou te pale apwè de syèk la silans
In the midst of a still, starry night
Lyrics meaning: In the midst of yon nwit toujou, sont
And Emmanuel came down among us
Lyrics meaning: Emmanuel desann nan mitan nou
And the Father said, 'Let there be light'
Lyrics meaning: Papa a di:-' kite limyè '

Let there be light, let it shine bright
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt, se pou l' briye lumineux
Piercing the darkness with dazzling white
Lyrics meaning: Piercing fènwa ak éblouissant blan
Hope for the hopeless was born on that night
Lyrics meaning: Espere pou li elas a te fèt sou jou lannwit sa
When God sent His Son and said, 'Let there be light'
Lyrics meaning: Lè Bondye voye pitit sa, li di l ':-'se pou limyè fèt la
Let there be light
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt

People who walked in great darkness
Lyrics meaning: Moun ki te mache nan gwo fènwa
Gathered from near and afar
Lyrics meaning: Yo te rasanble nan kit ak afar
Shepherds with flocks in their keeping
Lyrics meaning: Pasteurs ak mouton ak kabrit nan pou mentni yo
Three kings who follow a star
Lyrics meaning: Twa wa ki te swiv yon zetwal

Together the poor and the richest
Lyrics meaning: Ansanm pòv malere yo ak pi rich la
Witness that Bethlehem night
Lyrics meaning: Kanpe pou jou lannwit Bethlehem sa
And the sky full of Angels announcing
Lyrics meaning: Ak syèl la plen zanj Bondye te anonse
The birth of a glorious light
Lyrics meaning: Fèt yon limyè glwa

Let there be light, let it shine bright
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt, se pou l' briye lumineux
Piercing the darkness with dazzling white
Lyrics meaning: Piercing fènwa ak éblouissant blan
Hope for the hopeless was born on that night
Lyrics meaning: Espere pou li elas a te fèt sou jou lannwit sa
When God sent His Son and said, 'Let there be light'
Lyrics meaning: Lè Bondye voye pitit sa, li di l ':-'se pou limyè fèt la
Let there be light
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt

We who are His have this calling
Lyrics meaning: Nou menm ki pou li fè rele sa a
To praise Him and make His name known
Lyrics meaning: Pou fè lwanj li epi fè rele l' konnen
So one day the presence of Jesus
Lyrics meaning: Se konsa yon sèl jou pwezans Jezi
Shines in every heart and every home
Lyrics meaning: Briye nan kè yo ak tout kay
(Shines in our home)
Lyrics meaning: (Briye lakay nou)
(Star of wonder, star of beauty bright)
Lyrics meaning: (Star sezi, star bote klere)

Let there be light, let it shine bright
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt, se pou l' briye lumineux
Piercing the darkness with dazzling white
Lyrics meaning: Piercing fènwa ak éblouissant blan
Hope for the hopeless was born on that night
Lyrics meaning: Espere pou li elas a te fèt sou jou lannwit sa
When God sent His Son and said, 'Let there be light'
Lyrics meaning: Lè Bondye voye pitit sa, li di l ':-'se pou limyè fèt la
Let there be light
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt

Let there be light, let it shine bright
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt, se pou l' briye lumineux
Piercing the darkness with dazzling white
Lyrics meaning: Piercing fènwa ak éblouissant blan
Hope for the hopeless was born on that night
Lyrics meaning: Espere pou li elas a te fèt sou jou lannwit sa
When God sent His Son and said, 'Let there be light'
Lyrics meaning: Lè Bondye voye pitit sa, li di l ':-'se pou limyè fèt la
Let there be light
Lyrics meaning: Se pou limyè fèt
Let There Be Light-3 (Se pou pa gen limyè-3) Lyrics Let There Be Light-3 (Se pou pa gen limyè-3) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè