A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

La-2 (La-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly (Lib pou vole)

Words and music by brent wilson
Lyrics meaning: Pale ak mizik pa brent wilson

If a picture's worth a thousand words
Lyrics meaning: Si yon foto a yon valè de pawòl mil (1.000)
What are they?
Lyrics meaning: Ki sa yo ye
And since you're spirit intercedes for me
Lyrics meaning: E depi lè ou gen lespri intercedes pou mwen
What do you hear when I pray?
Lyrics meaning: Sa fè nou tande lè m' ap lapriyè?
'cause I'm finding it hard to find the word
Lyrics meaning: Paske, mwen menm ki jwenn li difisil pou jwenn pawòl la
To let you know how my heart can hurt
Lyrics meaning: Pou fè ou konnen ki jan kè m' ka fè mal
So I'll sing the tune
Lyrics meaning: Se konsa, m' ap chante optimiser la
And let you fill in the words
Lyrics meaning: Se pou ou kenbe pawòl

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
La la la
Lyrics meaning: La la la
La la la
Lyrics meaning: La la la
La la la...
Lyrics meaning: La la la...

It's comforting to know
Lyrics meaning: Li bay ankourajman pou konnen
My words aren't all you hear
Lyrics meaning: Pawòl mwen pa tout ou tande
I can talk to you with laughter
Lyrics meaning: Mwen ka pale pou nou ak ri
And I can talk to you in tears
Lyrics meaning: E mwen ka pale ak ou nan dlo nan je
And I don't have to know just what to say
Lyrics meaning: E mwen pa gen pou yo konnen sa pou yo di
For you to hear me when I pray
Lyrics meaning: Pou ou tande m' lè m' ap lapriyè
So I'll sing a part and let you read my heart
Lyrics meaning: Se poutèt sa mwen ap chante yon pati kite nou lecture kè m

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

La-2 (La-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè