A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (7 jistifye) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

I've tried everything I know
Lyrics meaning: Mwen te gen te eseye tou sa mwen konnen
Just to earn a piece of mercy for my soul
Lyrics meaning: Jis pou gen yon moso ki gen pitye pou mwen
Despite my strain
Lyrics meaning: Malgre mwen fè gwo jefò
Guilty I remained
Lyrics meaning: Coupable mwen te rete
Then I found forgiveness
Lyrics meaning: Lè sa a, mwen te jwenn padon
I found grace
Lyrics meaning: Mwen te jwenn favè
All condemnation You've erased
Lyrics meaning: Tout kondanasyon ou te gen effacés
Taking my death and giving me life
Lyrics meaning: T' ap touye m' ak ban m' lavi
I have been justified
Lyrics meaning: Mwen te jistifye
You gave hope a place to stand
Lyrics meaning: Ou te bay espwa yon kote ki pou kanpe
Paying all the cost Your holiness demands
Lyrics meaning: Peye tout pri a sainteté ou mande
Free from all
Lyrics meaning: Wete tout
All that I deserve
Lyrics meaning: Tout sa mwen merite
I found forgiveness
Lyrics meaning: Mwen te jwenn padon
I found grace
Lyrics meaning: Mwen te jwenn favè
All condemnation You've erased
Lyrics meaning: Tout kondanasyon ou te gen effacés
Taking my death and giving me life
Lyrics meaning: T' ap touye m' ak ban m' lavi
I have been justified
Lyrics meaning: Mwen te jistifye
Freedom from my darkest hours
Lyrics meaning: Libète depi m' plus èdtan
Freedom to be in the light
Lyrics meaning: Libète pou li nan limyè a
Freedom I am blameless in Your sight
Lyrics meaning: Libète mwen menm sans nan vi ou
I found forgiveness
Lyrics meaning: Mwen te jwenn padon
I found grace
Lyrics meaning: Mwen te jwenn favè
All condemnation You've erased
Lyrics meaning: Tout kondanasyon ou te gen effacés
Taking my death and giving me life
Lyrics meaning: T' ap touye m' ak ban m' lavi
I have been justified
Lyrics meaning: Mwen te jistifye
Justified-7 (7 jistifye) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè