A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is (Jezi se) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin (Pwen favè kado eten)

Words and music by connie harrington
Lyrics meaning: Pale ak mizik pa connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Lyrics meaning: Pale yon ti kras plus se poutèt sa mwen kapab tande ou
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Lyrics meaning: Pi wo pase tout bri a, bri a, bri nan mond sa a, wi
You don't have to shout it for hearts to listen
Lyrics meaning: Ou pa bezwen pale fò li pou kè pou tande
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Lyrics meaning: Jis yon vwa toujou, piti. Se pou tande verite a

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
That jesus is
Lyrics meaning: Jezi se
The way, the truth he is the light
Lyrics meaning: Wout la, se li ki limyè a verite a
For me, for you, for the world tonight
Lyrics meaning: Pou mwen, pou ou, pou moun lemonn aswè a
Our hope, the meaning of this life
Lyrics meaning: Nou mete tout espwa, siyifikasyon ki bay lavi sa a
Jesus is, jesus is
Lyrics meaning: Se Jezi, Jezi se
Jesus is, jesus is
Lyrics meaning: Se Jezi, Jezi se
Everybody's looking, but how will they find it
Lyrics meaning: Tout mou-n ap gade, men ki jan a yo jwenn li
The road to happiness unless they're told
Lyrics meaning: Wout la pou bonè ke yo ap di
That love is the answer to the ultimate question
Lyrics meaning: Renmen sa se fè piblisite pou dènye kesyon an
But how will they understand unless they know
Lyrics meaning: Men ki jan ap yo konprann amwen ke yo konnen

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)

The way, the truth, he is the light
Lyrics meaning: Wout la, se te verite a, li se limyè a
For me, for you, for the world tonight
Lyrics meaning: Pou mwen, pou ou, pou moun lemonn aswè a
Our hope, the meaning of this life
Lyrics meaning: Nou mete tout espwa, siyifikasyon ki bay lavi sa a
Jesus is, jesus is
Lyrics meaning: Se Jezi, Jezi se
Jesus is, jesus is
Lyrics meaning: Se Jezi, Jezi se
Jesus is
Lyrics meaning: Jezi se

Jesus Is (Jezi se) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè