A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Wish-55 (Mwen anvi-55) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Al jwe mizik: anvayisman de Point de favè-2)

To hold me closer or set me free
Lyrics meaning: Pou kenbe m' tou prè oswa pou lage mwen
To trust completely or let it be
Lyrics meaning: Pou konfyans nèt osinon kite l
You don't know my destiny
Lyrics meaning: Ou pa konnen m' desten
You can't see what I can see
Lyrics meaning: Ou pa ka wè sa mwen ka wè

Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo
Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo
To love me truly or let me go
Lyrics meaning: Renmen mwen se vre wi: pa kite m' ale
In between I don't want to know
Lyrics meaning: Nan entre mwen pa vle konnen

This is how it has to be
Lyrics meaning: Sa a se jan li gen pou li
No more us and no more we
Lyrics meaning: Pa nou e yo pa gen plis
Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo
Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo

Once again, on the station
Lyrics meaning: Yon fwa ankò, sou estasyon an
See your face in a crowd
Lyrics meaning: Wè figi ou nan yon foul moun
Comes again the sensation
Lyrics meaning: L' ap tounen sansasyon a
You can't hear yourself think
Lyrics meaning: Ou pa kapab tande tèt ou panse

With their voices inside your head
Lyrics meaning: Avèk yo rele anndan tèt ou
Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo
Hey, I wish I cared
Lyrics meaning: Alo, mwen swete ke m pran swen vèv yo
I wish I cared
Lyrics meaning: Mwen swete ke m pran swen vèv yo

Yes I really do
Lyrics meaning: Wi mwen vrèman fè
I wish I cared
Lyrics meaning: Mwen swete ke m pran swen vèv yo
(Hey) I wish I cared
Lyrics meaning: (Alo) Mwen swete ke m pran swen vèv yo
Yes I really do
Lyrics meaning: Wi mwen vrèman fè

I wish I cared
Lyrics meaning: Mwen swete ke m pran swen vèv yo
(Hey) I wish I cared
Lyrics meaning: (Alo) Mwen swete ke m pran swen vèv yo
I wish I cared
Lyrics meaning: Mwen swete ke m pran swen vèv yo
(Hey
Lyrics meaning: (Alo
I Wish-55 (Mwen anvi-55) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè