A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Mwen chwazi ou-10) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Al jwe mizik: anvayisman de Point de favè-2)

All our mind's attention
Lyrics meaning: Atansyon tout nou lide a
All our hearts affection
Lyrics meaning: Tout nou kè afeksyon
Every heart-cry, every rhyme
Lyrics meaning: Tout rele kè, chak rime
Everybody's worshipping something
Lyrics meaning: Tout mou-n sèvi yon bagay
All our life's devotion
Lyrics meaning: Devosyon jouk nou mouri a
Has been set in motion
Lyrics meaning: Te chita nan mosyon
Religions dozen for a dime
Lyrics meaning: Relijyon douzèn pou pyès moun
Everybody's worshipping something
Lyrics meaning: Tout mou-n sèvi yon bagay
'Cause that's what we were made to do
Lyrics meaning: Paske, se sa nou te fè pou yo fè

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
And I choose You
Lyrics meaning: E mwen chwazi ou
All my attention, affection
Lyrics meaning: Tout m' koute, afeksyon
And all my devotion's for You
Lyrics meaning: Ak tout m' devouman a pou ou
If everybody's worshipping something
Lyrics meaning: Si tout moun ap sèvi yon bagay
I choose You
Lyrics meaning: Mwen chwazi ou
You are beyond conception
Lyrics meaning: Ou se dèyè konsepsyon
Defying definition
Lyrics meaning: Constituent definisyon
And You knew me before time
Lyrics meaning: E nou te konnen m' anvan lè
Centuries of pagans
Lyrics meaning: De syèk la monde
Idols fill the nations
Lyrics meaning: Idoles ranpli lòt nasyon
But You are Lord to me and mine
Lyrics meaning: Men, ou menm Seyè a pou m' ak pa m lan
Everybody's worshipping something
Lyrics meaning: Tout mou-n sèvi yon bagay
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Lyrics meaning: Paske, se sa nou te fè pou yo dakò.. o o

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Before I chose You, You first chose me
Lyrics meaning: Anvan sa, mwen chwazi nou, ou anvan chwazi m
I worship You, You alone are worthy
Lyrics meaning: Mwen merite gen krentif pou ou, se pou kont ou merite
You alone deserve it-all of my worship
Lyrics meaning: Pou kont-ou merite li tout moun sèvi m
Lord I choose You
Lyrics meaning: Seyè a mwen chwazi ou
I Choose You-10 (Mwen chwazi ou-10) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè