A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Mwen kwè nan ou (Dévouement chante pou yo chante)-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Thousand Little Things-1 (Mil (1.000) ti bagay-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lyrics meaning: Mete tèt ou an menm si li te ka fè ou yon moun sòt
Go reach out and break some of the ruse
Lyrics meaning: Ale longe men ou epi yo pa gen kèk ruse a
Don’t settle, hold out for something more
Lyrics meaning: Pa regle, kenbe deyò pou yon bagay plis
Find the truth that you’ve been searching for
Lyrics meaning: Jwenn verite a sa ou te gen ki chache pou

Let your eyes show what’s in your soul
Lyrics meaning: Se pou je ou, montre sa ki nan kè ou
And let your hands say you’re not alone
Lyrics meaning: Fè men ou di ou pa santi w pou kont-
Find a love that loves you strong and kind
Lyrics meaning: Jwenn yon renmen ki renmen ou fò ak byen
Change the world with what is deep inside
Lyrics meaning: Chanje sou latè ak sa ki byen fon anndan

I believe in angels, I believe in love
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan zanj Bondye, mwen kwè ke nan renmen
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics meaning: Mwen kwè ke pwal rive yon tan ou ap jwenn sa ou te gen te reve de
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Fè potre genyen, ni pèdi wout nenpòt sa ou chwazi
I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou

Find yourself though you weren’t even lost
Lyrics meaning: Jwenn ou menm menm si ou pa menm te pèdi
Be who you are and don’t be who you’re not
Lyrics meaning: Pou moun nou ye, ou pa bezwen ki ou pa santi w
Take a stand, don’t linger on the fence
Lyrics meaning: Pwan, pa yo ankò sou kloti a
With careful stance but lingered consequence
Lyrics meaning: Ak atansyon pozisyon men konsekans lingered

I believe in angels (I believe in angels)
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan zanj Bondye (mwen kwè ke nan zanj Bondye)
I believe in love (I believe in love)
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan renmen (mwen kwè ke nan renmen)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics meaning: Mwen kwè ke pwal rive yon tan ou ap jwenn sa ou te gen te reve de
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan soleil, mwen kwè ke nan lapriyè nan pye
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics meaning: Mwen kwè gen espwa paske pa gen yon moun la ki traka
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Fè potre genyen, ni pèdi wout nenpòt sa ou chwazi
I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou

I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou

When it’s time to let you go
Lyrics meaning: Lè l' gen tan pou kite nou ale
You’re in my heart and in my soul
Lyrics meaning: Ou gen nan kè m, nan kè m
And more than anything
Lyrics meaning: Li pi plis pase yon bagay
I hope you know
Lyrics meaning: Mwen espere ke ou konnen

I believe in Jesus, I believe in God
Lyrics meaning: Mwen kwè nan Jezi, mwen kwè nan Bondye
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lyrics meaning: Mwen kwè ke pwal rive yon tan ou ap jwenn sa ou te gen te reve de (reve de)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan soleil, mwen kwè ke nan lapriyè nan pye
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics meaning: Mwen kwè gen espwa paske pa gen yon moun la ki traka
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Fè potre genyen, ni pèdi wout nenpòt sa ou chwazi
I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou

I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou
I believe in you
Lyrics meaning: Mwen kwè nan ou
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Mwen kwè nan ou (Dévouement chante pou yo chante)-1) Lyrics I Believe in You (Dedication Song)-1 (Mwen kwè nan ou (Dévouement chante pou yo chante)-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè