A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing (Li se pi bon bagay) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Rarities & Remixes (Rarities & Remixes)

He's a light unto my pathway
Lyrics meaning: Li se yon moun nan ras dis m "chemen opsyon"
He's a lamp unto my feet
Lyrics meaning: Li se yon lanp dis pye m
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Lyrics meaning: Lè mwen te sinkin', sinkin' nan peche ak kè sere
He came along and rescued me
Lyrics meaning: Li te vini nan tout, li sove m
He's a joy, joy of salvation
Lyrics meaning: Li se yon kè kontan, kè kontan, k'ap delivre
He's all the world to me, to me
Lyrics meaning: Li se toupatou sou latè pou m, pou m
He saved me and He raised me
Lyrics meaning: Li sove m e li te ogmante m
All my sins, He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' yo, li pas m
He's the best thing, best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay, pi bon bagay pou yo pase pou m

I have a friend above all others
Lyrics meaning: Mwen gen yon zanmi li pi wo tout lòt moun
He's everything to me
Lyrics meaning: Li se tout bagay pou m
His love is deeper, deeper than any ocean
Lyrics meaning: Li renmen pi fon, pi fon pase nenpòt Oseyan
His love is wider than the sea
Lyrics meaning: Li renmen pi laj pase lanmè a
How can I tell just how much I love Him
Lyrics meaning: Kouman mwen ka di jis ki kantite mwen renmen l
He's all the world to me, to me
Lyrics meaning: Li se toupatou sou latè pou m, pou m
He saved me and He raised me
Lyrics meaning: Li sove m e li te ogmante m
All my sins, He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' yo, li pas m
He's the best thing, best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay, pi bon bagay pou yo pase pou m

Talkin' bout Jesus
Lyrics meaning: Talkin' boulè flè Jésus

He's the best thing that ever happened to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay ki te rive pou m
The best thing to happen to me
Lyrics meaning: Pi bon bagay pou yo pase pou m
You see when he saved me and He raised me
Lyrics meaning: Ou wè lè li te sove m, li te ogmante m
All my sins, He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' yo, li pas m
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay (pi bon bagay), pi bon bagay pou yo pase pou m

Well, I have a friend (I have a friend),
Lyrics meaning: Men, mwen gen yon zanmi ki (mwen gen yon zanmi),
Wowohwow (above all others)
Lyrics meaning: Wowohwow (pi wo tout lòt moun)
He's everything to me
Lyrics meaning: Li se tout bagay pou m
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Lyrics meaning: Ak renmen nan kè l, pi fon (renmen l' pi fon.. pi fon pase nenpòt Oseyan)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Lyrics meaning: Li renmen pi laj (renmen l' pi laj pase lanmè a)
I can't tell (How can I tell)
Lyrics meaning: M pa ka di (jan èske mwen kapab di)
How much (just how much I love Him)
Lyrics meaning: Konben (konbyen mwen pa renmen l)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Lyrics meaning: Li se toupatou sou latè (pou mwen), toupatou sou latè, toupatou sou latè pou m
You see when He saved me and He raised me
Lyrics meaning: Ou wè lè li te sove m, li te ogmante m
All my sins, He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' yo, li pas m
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay (pi bon bagay), pi bon bagay pou yo pase pou m

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Lyrics meaning: O, mwen menm ki talkin' ' boulè flè Jésus

He's the best thing to happen to me (He is the)
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay pou yo pase pou m (li a)
The best thing to happen to me
Lyrics meaning: Pi bon bagay pou yo pase pou m
You see when He saved me and He raised me
Lyrics meaning: Ou wè lè li te sove m, li te ogmante m
All my sins He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' li pas m
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay (pi bon bagay), pi bon bagay pou yo pase pou m'

I gotta tell somebody
Lyrics meaning: Fòk mwen di yon moun

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay pou yo pase pou m (o, m' Jésus)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Lyrics meaning: Pi bon bagay pou yo pase pou m (pi bon bagay pou yo pase pou m)
He saved me and He raised me
Lyrics meaning: Li sove m e li te ogmante m
All my sins, He forgave me
Lyrics meaning: Tout peche m' yo, li pas m
He's the best thing to happen to me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay pou yo pase pou m

I tried the rest, I had to come on back to the best
Lyrics meaning: Mwen te eseye rete a, mwen te gen pou vini sou do pou pi bon
He's the best thing to happen to...me
Lyrics meaning: Li se pi bon bagay pou yo pase pou... m
You know that's right!
Lyrics meaning: Ou konnen sa ki byen!
He's the Best Thing (Li se pi bon bagay) Lyrics He's the Best Thing (Li se pi bon bagay) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè