A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Got to Be Time-1 (Fò lè-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace-3 (Pwen nan favè-3)

So sad
Lyrics meaning: vreman tris
Depression deep inside has got your heart held down
Lyrics meaning: Kè mare/sere twou andedan fin fè kè ou fè
And you're afraid to feel
Lyrics meaning: E w ap pè pou santi
Too bad
Lyrics meaning: se terib
Because life is here for living
Lyrics meaning: Paske, lavi se isit la pou rete
God desires to give you joy beyond imagination
Lyrics meaning: Volonte Bondye pou yo fè ou kontan dèyè imajinasyon
And so the saying goes
Lyrics meaning: Se konsa t' ap di a pase
You gotta stop and smell the roses
Lyrics meaning: Ou dwe rete ak sant roses yo

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
Got to be time for dancing
Lyrics meaning: Leve pou li lè pou ou fè fèt
Got to be time for singing
Lyrics meaning: Leve pou li tan pou l chante
Take the time to celebrate
Lyrics meaning: Pran tan pou yo te selebwe
The fire of the moment
Lyrics meaning: Dife kounye a
Got to be time for laughing
Lyrics meaning: Leve pou li fikse lè pou ou ri
Got to be time for shouting
Lyrics meaning: Leve pou li fikse lè pou ou crier
Thank the lord for what he's done
Lyrics meaning: Di Seyè a mèsi pou sa l ap fè
There's got to be time
Lyrics meaning: Fò gen pou tan

You've got to hold on
Lyrics meaning: Ou genyen pou ret tann
Don't let the smallest struggle steal the victory
Lyrics meaning: Pa kite lit pi piti a vòlè viktwa
When you weep in the night
Lyrics meaning: Lè w kenbe rèl nan mitan lannwit
Stay strong
Lyrics meaning: Rete fèm
Because joy comes in the morning
Lyrics meaning: Paske, se kontantman, se nan maten
Jesus longs to help you make
Lyrics meaning: Jezi longs pou ede w kenbe
The most of your salvation
Lyrics meaning: De sa jan ou delivre
And so the saying goes
Lyrics meaning: Se konsa t' ap di a pase
You gotta stop and smell the roses
Lyrics meaning: Ou dwe rete ak sant roses yo

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)
So turn it up
Lyrics meaning: Se konsa vire l
Turn up the music, turn up the music
Lyrics meaning: Al jwe mizik, al jwe mizik
Let the rhythm set you free to move again
Lyrics meaning: Ontwòl jou apre a lage nou pou yo avanse ankò se pou
Hey, turn it up
Lyrics meaning: Alo, vire l
Turn up the music, turn up the music
Lyrics meaning: Al jwe mizik, al jwe mizik
You owe it to yourself to hang on tight and lose control
Lyrics meaning: Ou dwe fè l' pou tèt ou ase pou yo kontinye kenbe étroite kontwòl
You can feel it in you soul
Lyrics meaning: Ou kapab santi l nan ou nanm

Dancing, singing celebration
Lyrics meaning: T' ap danse, chante selebrasyon
There's got to be time
Lyrics meaning: Fò gen pou tan
Laughing, shouting, celebration
Lyrics meaning: Ri crier, selebrasyon
There's got to be time (3x)
Lyrics meaning: Fò gen pou tan (3 x)

(repeat chorus) 2x
Lyrics meaning: (répéter koral) 2 x
Got to Be Time-1 (Fò lè-1) Lyrics Got to Be Time-1 (Fò lè-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè