A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Is in It (Bondye, se nan li) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin (Pwen favè kado eten)

There are two roads
Lyrics meaning: Genyen de wout
How will I know?
Lyrics meaning: Kouman m ap ka konnen?
Sometimes the right direction is something I can't see
Lyrics meaning: Pafwa dirèksyon se yon bagay ki pa ka wè
I hear the wind blow
Lyrics meaning: Mwen tande kou van
And I can feel it
Lyrics meaning: E mwen kapab santi l
But I know my emotions can play a trick on me
Lyrics meaning: Men, mwen konnen afè m' ka jwe vanse sou mwen
My heart wants to tell me, your heart wants to tell me
Lyrics meaning: Kè m' vle di m, kè nou vle di m

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
If it's got love
Lyrics meaning: Si li te gen renmen nan kè
If it's got peace
Lyrics meaning: Si li te genyen viv ak kè poze
That's the only way that I can believe it
Lyrics meaning: Sa se sèl fason ke mwen kapab kwè sa
If it leads me to the light
Lyrics meaning: Si li kondwi m' pou limyè a
If it's got joy
Lyrics meaning: Si li te genyen kè kontan
If it's got truth
Lyrics meaning: Si li te genyen verite
Something that's gonna take a little faith to do
Lyrics meaning: Gen yon bagay ki pral pran yon manke konfyans nan Bondye fè
To make the pieces fit
Lyrics meaning: Ete grenn yo anfòm
God is in it
Lyrics meaning: Bondye, se nan li
God is in it
Lyrics meaning: Bondye, se nan li
What I'm hearing
Lyrics meaning: Sa m' ap tande
Sounds convincing
Lyrics meaning: Sanble konvenk
It's hard to decipher if all the words are real
Lyrics meaning: Li difisil pou utilisateur si tout pawòl ki reyèl
I am learning
Lyrics meaning: M ap aprann
To be discerning
Lyrics meaning: Pou fè penetre
Is this conversation something He's revealed?
Lyrics meaning: Se konvèsasyon sa a gen yon bagay li devwale?
We need to define
Lyrics meaning: Nou bezwen defini
If it's something divine
Lyrics meaning: Si yon bagay divin

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Whatever's lovely
Lyrics meaning: Tou sa Petè
Whatever's pure
Lyrics meaning: Tou sa nan
Whatever's from His Word will endure
Lyrics meaning: Tou sa se nan pawòl sa a pran bal li ofon
You'll know its right
Lyrics meaning: W ap konnen li dwat
You'll see the signs
Lyrics meaning: Ou ap wè mirak

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
God Is in It (Bondye, se nan li) Lyrics God Is in It (Bondye, se nan li) Lyrics-2 God Is in It (Bondye, se nan li) Lyrics-3

Albòm plis nan Pwen favè