A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Forbid-5 (Bondye pini-5) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: God Forbid-4 (Bondye pini-4)

The more I know your power, lord
Lyrics meaning: Plis mwen konnen pouvwa ou, Seyè a
The more I'm mindful
Lyrics meaning: Plis mwen menm konsyan
How casually we speak and sing your name
Lyrics meaning: Kouman ponctuelle, nou pale ak chante non ou
How often we have come to you
Lyrics meaning: Konbyen fwa nou k'ap vin wè ou
With no fear or wonder
Lyrics meaning: Ak p'ap manke sezi
And called upon you only for what we stand to gain
Lyrics meaning: E rele dèyè ou pou sèlman sa nou ap tann pou profite

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
God forbid, that I find you so familiar
Lyrics meaning: Bondye pini, sa mwen jwenn ou se konsa abitye
That I think of you as less than who you are
Lyrics meaning: Ke m konsidere ou tankou mwens pase ki moun ou ye
God forbid, that I should speak of you at all
Lyrics meaning: Bondye pini, sa mwen ta dwe pale nou tout
Without a humble reverence in my heart
Lyrics meaning: San yon humble respect nan kè m
God forbid
Lyrics meaning: Bondye pini

Lord, I often talk about your love and mercy
Lyrics meaning: Seyè, mwen konn pale osijè ou renmen ak kè
How it seems to me your goodness has no end
Lyrics meaning: Kouman yo parèt pou mwen onètete ou pa janm fini.
It frightens me to think that I could take you for granted
Lyrics meaning: Li te m panse ke mwen te kapab pran ou pou akòde
Though you're closer than a brother
Lyrics meaning: Menm si ou gen arè ki pi prè pase yon frè
You're more than just a friend
Lyrics meaning: Ou gen plis ke senpleman yon zanmi

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

You are father, God almighty
Lyrics meaning: Ou se papa, se Bondye tout
Lord of lords, your king of kings
Lyrics meaning: Chèf tout chèf, ou wa tout wa
Beyond my understanding
Lyrics meaning: Dèyè m' konpweyansyon
No less than everything
Lyrics meaning: Pa te ranmase pi piti pase tout bagay

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

God forbid
Lyrics meaning: Bondye pini
God forbid
Lyrics meaning: Bondye pini

God Forbid-5 (Bondye pini-5) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè