A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Free Indeed-2 (Lib annefè-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly-2 (Lib pou vole-2)

Can you think of the way that we used to be
Lyrics meaning: Kapab ou pa kwè tou sa nou te konn
We were young, full of hopes and full of dreams
Lyrics meaning: Nou te jenn, tout espwa ak tout rèv
Look around what has happened in between
Lyrics meaning: Gade nan Kisa ki te rive nan entre
Living life can steal your hope away it seems
Lyrics meaning: Viv lavi ka vòlè nou mete tout espwa ale li sanble

Dream again
Lyrics meaning: Rèv ankò
Oh, you're like a child who's waiting to become
Lyrics meaning: O, ou ap tankou yon timoun ki tann lap tann pou vin

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
The Son has come to free us
Lyrics meaning: Pitit ki rive delivre nou
Set your eyes on Jesus
Lyrics meaning: Fikse je nou sou Jezi
Your free now
Lyrics meaning: Ou delivre kounye a
Know that you are free indeed
Lyrics meaning: Konnen ou gratis kanmenm
To love, to live, to dream
Lyrics meaning: Pou renmen, pou viv pou dòmi
To love as He has loved you
Lyrics meaning: Pou yo renmen menm jan li te renmen ou
To live like He's among you
Lyrics meaning: Pou viv tankou li se nan mitan nou
To dream now
Lyrics meaning: Pou kounye a rèv
Know that you are free indeed
Lyrics meaning: Konnen ou gratis kanmenm

When your world is a dark and lonely place
Lyrics meaning: Lè ou sou latè se yon fènwa, se chagren
Turn your eyes from yourself and seek His face
Lyrics meaning: Vire je ou nan tèt ou epi chèche figi l
There's hope in His open arms
Lyrics meaning: Pa gen espwa nan bra l' louvri
And a peace that's gonna free your heart and mind
Lyrics meaning: Benediksyon ak kè poze ki pwal pou libere sa ki nan kè nou, ak tout lide

Breathe again
Lyrics meaning: Respire ankò
Oh, you're free to fly and young to run
Lyrics meaning: O, w ap lib pou vole ak jenn gason kouri

[Repeat Chorus]
Lyrics meaning: [Repete koral]

But for me to live is Christ
Lyrics meaning: Men, pou m' viv se Kris la
That would be no sacrifice
Lyrics meaning: Sa t ap sakrifis pa
I freely give Him all my life
Lyrics meaning: Mwen vle fè l' tout lavi m

[Repeat Chorus]
Lyrics meaning: [Repete koral]
Free Indeed-2 (Lib annefè-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè