A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fight-27 (Batay-27) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-1 (Ki jan ou rete 1)

How clever is my pride, how it deceives my mind
Lyrics meaning: Jan pran pòz se lògèy m, ki jan li deceives tèt mwen
To think I am in control when I have really lost it all
Lyrics meaning: Panse mwen nan kontwòl lè mwen vrèman te pèdi tout
How brilliant is my greed for what it says I need
Lyrics meaning: Kouman briyan se mwen te dakò pou sa l' di m bezwen
And then I've come to find I'm empty on the inside
Lyrics meaning: Lè sa a mwen te gen vin pou jwenn mwen vid sou anndan

Real, my heart is aching to be real
Lyrics meaning: Vrèman, kè m' oulè en reyèl
So I am coming to You
Lyrics meaning: Se poutèt sa m' ap tounen vin jwenn ou

All my broken motives, all my selfish dreams
Lyrics meaning: Tout motifs m' kraze yo, tout rèv mwen akrèk
All of my foolishness now I understand where it leads
Lyrics meaning: Tout moun nan betiz m' koulye a, mwen konprann ki kote li kondi
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo renmen ou, mwen vle pou yo pou pi plis
I know You're reaching out so what am I fighting You for
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap rive jwenn deyò sa pa fè anyen menm mwen kont ou pou
So what am I fighting You for
Lyrics meaning: Se poutèt sa menm mwen kont ou pou

How quick is my doubt to leave my heart without
Lyrics meaning: Kouman rapid se dout m' pou yo kite kè m' san
The presence of Your peace so that I scarce believe
Lyrics meaning: Pwezans nou viv ak kè poze lè sa a mwen minim kwè
How pardoned is my guilt to crush the life You built
Lyrics meaning: Kouman récemment se m' koupab pou kraze tout lavi ou te konstwi
And to keep me far away from any kind of shame
Lyrics meaning: L' ap kenbe m' lwen de nenpòt kalite wont

Real, my heart is aching to be real
Lyrics meaning: Vrèman, kè m' oulè en reyèl
So I am coming to You
Lyrics meaning: Se poutèt sa m' ap tounen vin jwenn ou

All my broken motives, all my selfish dreams
Lyrics meaning: Tout motifs m' kraze yo, tout rèv mwen akrèk
All of my foolishness now I understand where it leads
Lyrics meaning: Tout moun nan betiz m' koulye a, mwen konprann ki kote li kondi
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo renmen ou, mwen vle pou yo pou pi plis
I know You're reaching out so what am I fighting You for
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap rive jwenn deyò sa pa fè anyen menm mwen kont ou pou

'Cause only You can save me
Lyrics meaning: Paske sèlman ou kapab sove m
And only You can change me
Lyrics meaning: Ak ase ou ka chanje sa m
And only You can love me
Lyrics meaning: Ak ase ou ka renmen mwen
Here I come, here I come
Lyrics meaning: Isit la m' a rive, se isit la m' a rive
So I come to You
Lyrics meaning: Se konsa, mwen vin pou ou

All my broken motives, all my selfish dreams
Lyrics meaning: Tout motifs m' kraze yo, tout rèv mwen akrèk
All of my foolishness 'cause I understand where it leads
Lyrics meaning: Tout peyi m' nan betiz paske mwen konprann ki kote li kondi
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo renmen ou, mwen vle pou yo pou pi plis
I know You're reaching out so what am I fighting You
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap rive jwenn deyò sa pa fè anyen menm m' ap goumen ou

All my broken motives, all my selfish dreams
Lyrics meaning: Tout motifs m' kraze yo, tout rèv mwen akrèk
All of my foolishness now I understand where it leads
Lyrics meaning: Tout moun nan betiz m' koulye a, mwen konprann ki kote li kondi
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo renmen ou, mwen vle pou yo pou pi plis
I know You're reaching out I don't wanna fight anymore
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap rive touche mwen pa vle pou yo goumen ankò

I don't wanna fight anymore
Lyrics meaning: Mwen pa vle pou yo goumen ankò
I don't wanna fight anymore
Lyrics meaning: Mwen pa vle pou yo goumen ankò
I don't wanna fight anymore
Lyrics meaning: Mwen pa vle pou yo goumen ankò
I don't wanna fight
Lyrics meaning: Mwen pa vle pou yo goumen


Fight-27 (Batay-27) Lyrics Fight-27 (Batay-27) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè