A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-4 (Pa pè anyen kè-4) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-2 (Ki jan nou viv-2)

For even the most trusting soul
Lyrics meaning: Pou menm pi confiance
This world can be a scary place
Lyrics meaning: Tè sa a kapab yon kote ki fè pè
So much that we can't control
Lyrics meaning: Valè sa nou pa kapab kontrole
In every moment that we face
Lyrics meaning: Nan tout moman sa nou fè fas

When a thousand what ifs
Lyrics meaning: Lè mil (1.000) ki ifs
Whisper in our ears
Lyrics meaning: I bri tou piti nan zòrèy nou
We remember who's we are
Lyrics meaning: Nou sonje ki se nou ki
And watch them disappear
Lyrics meaning: Yo epi gade yo disparèt

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou viv ak yon kè pa pè anyen
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: Kouraj ki ap soti nan Bondye mete konfyans nan
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lyrics meaning: Li ap toujou mennen m' menm wout la ka pase pou fènwa
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo viv, vle viv ak yon kè pa pè anyen

There are worries chasing everyone
Lyrics meaning: Genyen sousi chasing tout moun
It's evident in times like these
Lyrics meaning: Li aklè nan tan tankou sa
But I have found the confidence that comes
Lyrics meaning: Men, mwen jwenn konfidans ki
From time I spend on my knees
Lyrics meaning: Depi lè mwen pase sou jenou m

There's a truth I'm holding onto
Lyrics meaning: Se yon verite mwen kenbe sou
As these days unfold
Lyrics meaning: Menm jan ouvè jou sa yo
Greater is He, God is in you
Lyrics meaning: Pi gran se li menm, Bondye, se nan ou
And hear it in the world
Lyrics meaning: E tande l' nan mond lan

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou viv ak yon kè pa pè anyen
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: Kouraj ki ap soti nan Bondye mete konfyans nan
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lyrics meaning: Li ap toujou mennen m' menm wout la ka pase pou fènwa
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo viv, vle viv ak yon kè pa pè anyen

He's my strength, He's my shelter
Lyrics meaning: Se li ki tout fòs mwen, se li rele m' ak ebèjman
He is with me all the way
Lyrics meaning: Li se avè m' nèt
He's my light and my salvation
Lyrics meaning: Li se limyè sou sove m
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Lyrics meaning: Moun mwen pwal pè, ki pwal mwen bezwen pè?

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou viv ak yon kè pa pè anyen
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: Kouraj ki ap soti nan Bondye mete konfyans nan
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Lyrics meaning: Li ap toujou mennen m' menm wout la ka pase pou fènwa, wi

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou viv ak yon kè pa pè anyen
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: Kouraj ki ap soti nan Bondye mete konfyans nan
It's constantly guiding me though the road is dark
Lyrics meaning: L ap toujou mennen m' menm wout la fènwa
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Mwen vle pou yo viv, vle viv ak yon kè pa pè anyen

With a fearless heart, with a fearless heart
Lyrics meaning: Ak yon kè pa pè anyen, ak yon kè pa pè anyen
With a fearless heart
Lyrics meaning: Ak yon kè pa pè anyen


Fearless Heart-4 (Pa pè anyen kè-4) Lyrics Fearless Heart-4 (Pa pè anyen kè-4) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè