A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You-1 (Ap mouri pou jwenn ou-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: 24 [2003]-1 (24-1 [2003])

He looked through temples of time
Lyrics meaning: Li te chache nan manch de tan
To see you right where you stand
Lyrics meaning: Wè ou byen kote ou kanpe / atè
He emptied all of himself
Lyrics meaning: Li vidé tou sa nan tèt li
So he could reach out his hand
Lyrics meaning: Se poutèt sa li te kapab rive nan men l' deyò
To give hope and meaning
Lyrics meaning: Pou bay espwa ak siyifikasyon
To the wasted away
Lyrics meaning: Pou a perdu ale
And you are one of the ones
Lyrics meaning: Ou se yonn nan moun yo
That he was dying to save
Lyrics meaning: Li te mouri pou sove

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]
He was dying to reach you
Lyrics meaning: Li t' ap mouri pou jwenn ou
Trying to meet you
Lyrics meaning: Ap eseye fè konesans ou
Where you need him most
Lyrics meaning: Ki kote ou pa bezwen l' ki pi
You've been living in search of
Lyrics meaning: Ou te gen tap viv bouske
The whole truth and real love
Lyrics meaning: Tout verite a, ak renmen tout bon nan kè
Your whole life through
Lyrics meaning: Tout lavi ou nan
You can open your heart
Lyrics meaning: Ou mèt louvri kè ou
'Cause he's dying to reach you
Lyrics meaning: Paske li ap mouri pou jwenn ou

He's standing there at the door
Lyrics meaning: Li kanpe la devan pòt
You can hear him call you by name
Lyrics meaning: Ou kapab tande l' rele ou non
He simply waits to forgive
Lyrics meaning: Li tou senpleman tan-n pou padone
All of the guilt and the shame
Lyrics meaning: Tout moun ki koupab la ak wont la
He gave up his own life
Lyrics meaning: Li t' ap pèdi lavi l' pwòp
And he still bears the scars
Lyrics meaning: E li toujou pran ti ba to cicatrices yo
He only wants to receive you
Lyrics meaning: Li sèlman vle resevwa ou
So come as you are
Lyrics meaning: Se konsa vini yonn lan nou ye

[Chorus:]
Lyrics meaning: [Koral:]

Oh, he has waited time and time before
Lyrics meaning: O, li te tann pou lè, fwa anvan
You must be still and know that he is lord
Lyrics meaning: Nou dwe rete trankil, konnen se Seyè a li
Dying to Reach You-1 (Ap mouri pou jwenn ou-1) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè