A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Drawing Me Closer-2 (Trase yon m' plus-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

I'd be lost here inside myself
Lyrics meaning: Mwen ta pèdi isit la anndan mwen menm
I'd be nothing without You
Lyrics meaning: Mwen ta fè anyen san ou
If Your ways didn't pull me in
Lyrics meaning: Si ou pa t retire kò m'
Like they do
Lyrics meaning: Tankou yo te fè

(Chorus)
Lyrics meaning: (Koral)
It's the hope I know, the grace you show
Lyrics meaning: Li se espwa mwen konnen, se pou benediksyon ou montre
That drawing me closer, drawing me closer
Lyrics meaning: Ki trase yon m' pi pwòch, trase yon m' tou prè
It's the peace I feel, it's your love so real
Lyrics meaning: Li a viv ak kè poze mwen santi mwen, se renmen ou konsa reyèl
That's drawing me closer
Lyrics meaning: Sa trase yon m' tou prè

And my heart beats with pure amazement
Lyrics meaning: Apre sa, kè m' ap bat ak pi étonnement
Every time I fell the tender touch of your love
Lyrics meaning: Chak fwa mwen te tonbe sansib pye ak jan ou renmen
Drawing me closer
Lyrics meaning: Trase yon m' tou prè
Tell me how when You hold me near
Lyrics meaning: Di m ki lè ou kenbe m' tou pwe
I can feel so free
Lyrics meaning: Mwen kapab santi se gratis
Where would I be if not for You
Lyrics meaning: Ki kote mwen ta si pa t ' pou ou
Moving me
Lyrics meaning: Fè m

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)

Your love
Lyrics meaning: Renmen ou
I can hear your voice it's calling me
Lyrics meaning: Mwen kapab tande vwa ou l ki ap vin rele m
To the shelter of Your arms
Lyrics meaning: Pou ebèjman nan bra ou

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)

It's the hope I know, the grace You show
Lyrics meaning: Li se espwa mwen konnen, se pou benediksyon ou montre
That's drawing me closer
Lyrics meaning: Sa trase yon m' tou prè
It's the peace I feel, it's Your love so real
Lyrics meaning: Li a viv ak kè poze mwen santi mwen, se renmen ou konsa reyèl
That's drawing me closer
Lyrics meaning: Sa trase yon m' tou prè

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)

Your love
Lyrics meaning: Renmen ou
Closer, Closer
Lyrics meaning: Plus, plus
Hey, hey now drawing me closer
Lyrics meaning: Alo, alo koulye a trase yon m' tou prè
Hey, hey now
Lyrics meaning: Alo, alo koulye a
Everybody come and see
Lyrics meaning: Tout mou-n yo vini ak wè
Hey, hey now yeah
Lyrics meaning: Alo, alo koulye a Wi
Drawing me closer
Lyrics meaning: Trase yon m' tou prè
Hey, hey now...
Lyrics meaning: Alo, alo koulye a...
Drawing Me Closer-2 (Trase yon m' plus-2) Lyrics Drawing Me Closer-2 (Trase yon m' plus-2) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè