A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Day by Day-121 (Jou lè pou jou-121) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-1 (Al jwe mizik: anvayisman de Point de favè-1)

I'm not unhappy, but I'd take the train today
Lyrics meaning: Mwen pa kontan, men, mwen ta pran tren a jodi a
If you'd let me, if you'd let me
Lyrics meaning: Si ou ta bliye m, si ou vle kite m
They may be clapping for me, but I wait
Lyrics meaning: Yo ka clapping pou mwen, men mwen ret tann
For you to come get me, some come and get me
Lyrics meaning: Pou ou vin chache m, gen kèk vini ak pran m

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
'Cause day by day you're coming closer
Lyrics meaning: Paske, chak jou ou ap vini pi pwe
Making our way clearer and straighter
Lyrics meaning: Fè chemen nou Poor's ak straighter
Turning our faces into the light
Lyrics meaning: Vire figi nou nan limyè a ankò
And I can't wait to fall at your glory
Lyrics meaning: Mwen pa ka tann pou yo tonbe nan fè wè pouvwa ou
On my face, god of the morning
Lyrics meaning: Sou figi m, Bondye maten an
You're coming closer day by day
Lyrics meaning: Ou ap vini pi pwe chak jou

Somebody told me I could travel the world
Lyrics meaning: Yon moun te di m' mwen te ka vwayaje mond lan
To find beauty, to find beauty
Lyrics meaning: Pou jwenn bote, pou jwenn bote
But to behold it I would have to carry it
Lyrics meaning: Men, pou yo gade l, mwen pa t' ap pou ou pote l
Within me, yeah well it's in me
Lyrics meaning: Nan mwen, wi men li ye nan mwen

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

Give me a mission if I've still got the time
Lyrics meaning: Ban m' yon misyon si mwen te toujou gen tan
'Cause I'm open, yeah I'm open
Lyrics meaning: Paske mwen menm louvri, wi mwen louvri
Be my vision and I'll be your delight
Lyrics meaning: Fè wè m m' ap pran tout plezi ou

'Cause I'm goin' wherever you're goin'
Lyrics meaning: Paske, mwen menm ki goin' kote ou ap goin'
Turning faces into the light
Lyrics meaning: Vire tèt yo jouk nan limyè a ankò
And I can't wait to fall at your glory
Lyrics meaning: Mwen pa ka tann pou yo tonbe nan fè wè pouvwa ou
On my face, god of the morning
Lyrics meaning: Sou figi m, Bondye maten an
You're coming closer day by day
Lyrics meaning: Ou ap vini pi pwe chak jou

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Day by Day-121 (Jou lè pou jou-121) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè