A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Come to Jesus-3 (Vin jwenn Jezi-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-1 (Al jwe mizik: anvayisman de Point de favè-1)

This is for the weary and the weak
Lyrics meaning: Sa a se pou la fatige ak faible
This is for the desperate and ashamed
Lyrics meaning: Sa a se pou dezespere ak ront
This is for the hopeless hiding in the shadows
Lyrics meaning: Sa a se pou li elas masquer nan ombres yo
Cupping hands around a flicker of faith
Lyrics meaning: Oze men nan yon sans konfyans nan Bondye
This is for the ones who don’t belong
Lyrics meaning: Sa a se pou ki pa fè pati
This is for the silent castaways
Lyrics meaning: Sa a se pou castaways silans yo
This is for the sinner peeking through the stained glass
Lyrics meaning: Se pou mechan yo UN nan dio vitrail
From a sidewalk in the cold, driving rain
Lyrics meaning: Nan yon twotwa nan fredi a, li mete lapli

We all fall down
Lyrics meaning: Nou tout tonbe
We all need saving once in a while
Lyrics meaning: Nou tout bezwen ekonomize yon fwa nan yon en
You are not alone
Lyrics meaning: Ou pa menm pou kont-
We all lose faith
Lyrics meaning: Nou tout pèdi konfyans nan Bondye
And lean on mercy but through our darkest night
Lyrics meaning: Ak panche sou gen bon kè, men nan nou nwa
He said He’d wait for us
Lyrics meaning: Li te di li ta va tann pou nou
Just come to Jesus
Lyrics meaning: Jis al wè Jezi

For anyone who’s given up on God
Lyrics meaning: Paske, moun ki lage sou Bondye
For those who’ve tripped and fallen out of grace
Lyrics meaning: Pou tout moun ki te gen lonje ak tonbe soti nan favè Bondye
For anyone who’s looking
Lyrics meaning: Pou yon moun k'ap travay
To the bottom of a bottle
Lyrics meaning: Pou yon boutèy bounda bough @ branch
For the strength to make it through another day
Lyrics meaning: Pou fòs pou yo fè l' nan yon lòt jou ankò

He did not come to raise the living
Lyrics meaning: Li pa t ' leve vivan an
Or touch the eyes of those who see
Lyrics meaning: Oubyen touche je moun ki wè

It was for the bitter and burned out
Lyrics meaning: Li te genyen pou gwo lapenn ak laze
It was for the unforgivable
Lyrics meaning: Se te pou la unforgivable
It was for the failure standing on the bridge
Lyrics meaning: Se te pou la ki dire kanpe sou de pye sou pon an
Because the guilt’s too high a price to pay to live
Lyrics meaning: Paske a koupab an twò wo achte pou peye pou viv
Come to Jesus-3 (Vin jwenn Jezi-3) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè