A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bugle Call Rag-94 (Klewon apèl dibreyis-94) Lyrics

Atis: Nat King Cole (Nò Atlantik wa Cole)

Album: The Magic of the Music (Sanp mizik la)

You're bound to fall for the bugle call
Lyrics meaning: Ou gen mwayen pou tonbe pou apèl klewon
You're gonna brag 'bout the bugle call rag.
Lyrics meaning: Ou pral fè chante gam ' odè dibreyis apèl klewon.

Thin or fat, young or old,
Lyrics meaning: Jenn ti oubyen byen gra, oubyen granmoun cheve blan,
Shake their shoulders bold.
Lyrics meaning: Sekwe zepòl yo bwav.

You're bound to fall for the bugle call,
Lyrics meaning: Ou gen mwayen pou tonbe pou apèl klewon,
You're gonna brag 'bout the bugle call rag.
Lyrics meaning: Ou pral fè chante gam ' odè dibreyis apèl klewon.

Hold me baby, let's syncopate to that blue melody,
Lyrics meaning: Kenbe m' ti bebe a, an n syncopate sa chante ble,
Just hesitate while a break they take shh!
Lyrics meaning: Jis ezite pandan yon repo yo pran shh!
While we're dancing please hold me tight, step lively don't lag.
Lyrics meaning: Pandan tout tan nou ap danse Tanpri kenbe m' étroite, kanpe animé pa lag.
Bugle Call Rag-94 (Klewon apèl dibreyis-94) Lyrics

Albòm plis nan Nò Atlantik wa Cole