A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Breath of Heaven (Mary's Song)-3 (Souf ki nan syèl la (chante pou yo chante mari)-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Tennessee Christmas: A Holiday Collection-2 (Tennessee nwèl: Yon konje koleksyon-2)

I have traveled many moonless nights
Lyrics meaning: Mwen te vwayaje anpil nwit moonless
Cold and weary with a babe inside
Lyrics meaning: Frèt ak fatige ak yon babe anndan
And I wonder what I've done
Lyrics meaning: Mwen sezi anpil sa mwen te fè yo ak
Holy Father, You have come
Lyrics meaning: Apa pou sèvis Bondye papa, nou vin
Chosen me now to carry Your Son
Lyrics meaning: Te chwazi m' koulye a pou pitit ou

I am waiting in a silent prayer
Lyrics meaning: M' ap rete nan yon silans lapriyè nan pye
I am frightened by the load I bear
Lyrics meaning: Mwen menm pè pa sann lan chay mwen lous
In a world as cold as stone
Lyrics meaning: Nan yon mond rim tankou wòch
Must I walk this path alone
Lyrics meaning: Se pou mwen mache wout sa a pou kont
Be with me now, be with me now
Lyrics meaning: Ansanm avè m' koulye a, toujou kanpe la avè m' koulye a

Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la
Hold me together
Lyrics meaning: Kenbe m' ansanm
Be forever near me
Lyrics meaning: Rete bò kote m
Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la

Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la
Light in my darkness
Lyrics meaning: Limyè nan fènwa m
Pour over me Your holiness
Lyrics meaning: Vide sou tèt mwen sainteté ou
For Your holy breath of heaven
Lyrics meaning: Ou koupe mete apa pou Bondye nan syèl la

Do You wonder as You watch my face
Lyrics meaning: Èske ou grate tèt jan ou gade figi m
If a wiser one should have had my place
Lyrics meaning: Si yon moun gen plis konprann ta dwe te kote m
But I offer all I am for the mercy of Your plan
Lyrics meaning: Men, mwen ofri tou sa mwen menm ki pou gen kè sansib plan ou
Help me be strong, help me be help me
Lyrics meaning: Ede m' pran kouraj, ede m' pou ede m

Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la
Hold me together
Lyrics meaning: Kenbe m' ansanm
Be forever near me
Lyrics meaning: Rete bò kote m
Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la

Breath of heaven
Lyrics meaning: Souf ki nan syèl la
Light in my darkness
Lyrics meaning: Limyè nan fènwa m
Pour over me Your holiness
Lyrics meaning: Vide sou tèt mwen sainteté ou
For Your holy breath of heaven
Lyrics meaning: Ou koupe mete apa pou Bondye nan syèl la


Breath of Heaven (Mary's Song)-3 (Souf ki nan syèl la (chante pou yo chante mari)-3) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè