A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Ble nwaj-77) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Free to Fly-1 (Lib pou vole-1)

On days of gray
Lyrics meaning: Sou rèy gray
When doubt clouds my view
Lyrics meaning: Lè dout nuages dapwè mwen
It's so hard to see past my fears
Lyrics meaning: Se konsa tou di pou mwen wè pase mwen pè
My strength seems to fade
Lyrics meaning: Tout fòs mwen mete nan pèdi koulè
And it's all I can do
Lyrics meaning: Se tou sa mwen kapab fè
To hold on, 'til the light reappears
Lyrics meaning: Kenbe / fè sou li a, annulation nouveau limyè yo
Still, I believe though some rain's bound to fall
Lyrics meaning: Men, mwen kwè ke menm si kèk lapli a limit pou tonbe
That you're here next to me
Lyrics meaning: Sa nou isit la tou pre m
And you're over it all
Lyrics meaning: E ou gen sou tout

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]
Lord, the sky's still blue
Lyrics meaning: Seyè, syèl la a toujou ble
For my hope is in you
Lyrics meaning: Paske, tout espwa mwen se nan ou
You're my joy
Lyrics meaning: Ou gen kè m' kontan
You're the dream that's still alive
Lyrics meaning: Ou gen rèv ki anvi toujou
Like the wind at my back
Lyrics meaning: Tankou van an dèyè do m
And the sun on my face
Lyrics meaning: Ak solèy la nan kò m' fas
You are life
Lyrics meaning: Ou se lavi
You're grace
Lyrics meaning: Ou gen favè
You are blue skies
Lyrics meaning: Ou se nwaj ble
You're my blue skies
Lyrics meaning: Ou gen m' nwaj ble

When nights are long
Lyrics meaning: Lè nwit lontan
Seems the dark has no end
Lyrics meaning: Mete nan fènwa a pa janm fini.
Still we walk on in light of the truth
Lyrics meaning: Toujou nou mache sou dapre verite a
For waiting beyond
Lyrics meaning: Pou tann dèyè
Where the morning begins
Lyrics meaning: Kote chak maten kòmanse
Is the dawn, and you're mercy anew
Lyrics meaning: Se bajou kase, e ou gen pitye anouvo
Oh, to believe we're alive in you're love
Lyrics meaning: O, pou kwè ke nou ap vi nan nou gen renmen nan kè
There is so much to see
Lyrics meaning: Se bagay pou l wè
If we keep looking up
Lyrics meaning: Si nou kenbe leve je

[Chorus]
Lyrics meaning: [Koral]

You fill the heavens with hope and a higher love
Lyrics meaning: Ou mete syèl yo ak espwa ak yon renmen pi wo
A picture, a promise for life
Lyrics meaning: Yon foto, yon pwomès pou lavi
Blue Skies-77 (Ble nwaj-77) Lyrics Blue Skies-77 (Ble nwaj-77) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè