A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Better Days-52 (Pi bon tan-52) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin (Pwen favè kado eten)

Words & music by regie hamm
Lyrics meaning: Pawòl & mizik pa regie hamm

It's a heart attack a minute
Lyrics meaning: Li se yon atak kè yon minit
In this life down here on earth
Lyrics meaning: Nan lavi sa a desann isit la sou latè
We're all stranded right here in it
Lyrics meaning: Nou gen tout lavi isit-menm ladan l
Wondering what it's worth
Lyrics meaning: Sezi jan li a yon valè de
There are always threads of trouble
Lyrics meaning: Toujou genyen kanni tonbe nan peche
In this tangled web we weave
Lyrics meaning: Nan sa a Confusion Entènèt nou mare
But tomorrow may just be ok
Lyrics meaning: Men, denmen pou jis pou byen
See here's what I believe
Lyrics meaning: Gade isit la se sa mwen kwè ke

(chorus)
Lyrics meaning: (koral)
Better days are on the way my friend
Lyrics meaning: Pi bon tan se nan chemen an zanmi mwen
Just a ways on down the line
Lyrics meaning: Jis yon te fè sou liy lan tonbe
I believe that just around the bend
Lyrics meaning: Mwen kwè ke sa sèlman nan bend a
Everything's gonna be fine
Lyrics meaning: Tout bagay ap refè
Better days are just a dream right now
Lyrics meaning: Pi bon jou ki jis yon rèv ki kounye a
It's like all you do is pray
Lyrics meaning: Li te renmen tou sa w'ap fè se lapriyè
But the world keeps turning
Lyrics meaning: Men, latè a fè tou sa
Bringing us better days
Lyrics meaning: Pote nou jou pi bon

Well the storms won't stop descending
Lyrics meaning: Men delij yo p ap rete desann
And the rain won't cease to fall
Lyrics meaning: Ak lapli a p ap sispann tonbe
And there ain't no use pretending
Lyrics meaning: E genyen m ' pat pa sèvi ak se
Cause it's bound to find us all
Lyrics meaning: Poutèt li te limite pou jwenn nou tout
Well it's easy to get hopeless
Lyrics meaning: Men li ye fasil pou jwenn li elas
And drive yourself insane
Lyrics meaning: E kondwi machin ou oumenm tèt pa byen
But before you stop and set up shop
Lyrics meaning: Men, anvan ou kanpe e li mete sou pye boutik
In the middle of the pain
Lyrics meaning: Nan mitan doulè a
Remember
Lyrics meaning: Sonje

(repeat chorus)
Lyrics meaning: (repete koral)

I know you've heard all the platitudes
Lyrics meaning: Mwen konnen ou te konn tande tout banalite
About attitudes and positive thinking
Lyrics meaning: Sou konsepsyon moun yo ak panse pozitif
But time just keep marching on
Lyrics meaning: Men, lè jis kontinye mache sou
So just hold, on this too will pass
Lyrics meaning: Se konsa jis kenbe, sou sa tou ap pase
I know you'll see your face in a smile again
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap wè nan yon souri nan figi ou ankò

(repeat chorus x 2)
Lyrics meaning: (repete koral x 2)

I believe in better days
Lyrics meaning: Mwen kwè ke nan jou pi bon

Better Days-52 (Pi bon tan-52) Lyrics Better Days-52 (Pi bon tan-52) Lyrics-2 Better Days-52 (Pi bon tan-52) Lyrics-3 Better Days-52 (Pi bon tan-52) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè