A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace-1 (Devan twòn favè-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-1 (Ki jan ou rete 1)

Before the throne of grace I come
Lyrics meaning: Twòn favè m' devan
Humble and repentant one
Lyrics meaning: Humble repentant en
With sorrow for the deeds I've done
Lyrics meaning: Ak dlo nan je pou deeds yo mwen te fè
Before the throne of grace I come
Lyrics meaning: Twòn favè m' devan

Before the throne of grace I fall
Lyrics meaning: Devan twòn favè m tonbe
With a trembling voice I call
Lyrics meaning: Yon tremblant rele mwen rele
For pardon from the Lord of all
Lyrics meaning: Pou fè gras nan men Seyè a tout
Before the throne of grace I fall
Lyrics meaning: Devan twòn favè m tonbe
I love the Lamb Who took my sin
Lyrics meaning: Mwen renmen ti mouton an ki te fè peche m
Whose Mercy makes me clean again
Lyrics meaning: Moun ki gen bon kè ap fè m' inonsan ankò

Before the throne of grace I hear
Lyrics meaning: Devan twòn favè m tande
Your debt is paid your name is clear
Lyrics meaning: Ou dwe peye non ou
Such precious words of life so dear
Lyrics meaning: Lòt presye pawòl ki bay lavi se konsa mwen renmen anpil
Before the throne of grace I hear
Lyrics meaning: Devan twòn favè m tande
I love the Lamb Who took my sin
Lyrics meaning: Mwen renmen ti mouton an ki te fè peche m
Whose Mercy makes me clean again
Lyrics meaning: Moun ki gen bon kè ap fè m' inonsan ankò
I rise with words of grateful praise
Lyrics meaning: Mwen monte ak yon lwanj pa engra
Knowing now the only way
Lyrics meaning: Lè yo kapab kounye a sèl fason

Before the throne of grace I stand
Lyrics meaning: Twòn favè m kanpe devan
Is all because the Son of Man
Lyrics meaning: Se tout pitit gason moun
Bears my wounds in His Feet and Hands
Lyrics meaning: Ti ba to a m' blese nan pye sa ak men
So before the throne of grace I stand
Lyrics meaning: Se konsa devan twòn favè m kanpe
Before the throne of grace I stand
Lyrics meaning: Twòn favè m kanpe devan
Before the throne of
Lyrics meaning: Devan twòn nan

Before the Throne of Grace-1 (Devan twòn favè-1) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè