A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Paske ou n' a-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-2 (Ki jan nou viv-2)

Infinite beauty, humbly and faint
Lyrics meaning: Enfini bote, avec ak fè/tonbe endispozisyon
In a mortal and breakable body You came
Lyrics meaning: Nan yon mòtèl ak breakable kò nou t' ap
To rescue our souls from the debts they were in
Lyrics meaning: Pou l te sove nou tonbe san fòs nan yo renmèt dèt yo va yo te nan
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics meaning: Sou kont, maigre, pou kouvri peche m'

Master and servant together in one
Lyrics meaning: Mèt ak domestik te mete tèt yo ansanm nan yon sèl
Come to redeem what our hearts had undone
Lyrics meaning: Vin jwenn échanger sa kè nou te ti mouton an
Saviour of all, come to gather his kin
Lyrics meaning: Delivre tout, vini rasanble fanmi l
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics meaning: Sou kont, maigre, pou kouvri peche m'

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics meaning: Bondye mete apa pou Bondye, unbreakable, enfini
Ever unchanging in all that You are
Lyrics meaning: Tout tan tout tan sispann nan tout sa n' a
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics meaning: Limyè sou latè a, solèy la ak zetwal
You are I am and I am because You are
Lyrics meaning: Ou menm mwen mwen menm, paske ou se

Shepherd and pastured a wandering sheep
Lyrics meaning: Shepherd ak pastured yon mouton pèdi
Gave up His life so our own we could keep
Lyrics meaning: Te bay lavi l' moute se konsa nou pwòp pa nou yo te kapab konsève
Soldier in battle for souls He might win
Lyrics meaning: Sòlda nan batay pou nanm li te ka genyen
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics meaning: Sou kont, maigre, pou kouvri peche m'

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics meaning: Bondye mete apa pou Bondye, unbreakable, enfini
Ever unchanging in all that You are
Lyrics meaning: Tout tan tout tan sispann nan tout sa n' a
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics meaning: Limyè sou latè a, solèy la ak zetwal
You are I am and I am because You are
Lyrics meaning: Ou menm mwen mwen menm, paske ou se

Humbly forsaking His heavenly seat
Lyrics meaning: Forsaking débuté li chita céleste
Beaten, bloodied and washing my feet
Lyrics meaning: Bat, tap senyen e yo ak lave pye m'
Opened our eyes to what loving it means
Lyrics meaning: Louvri je nou pou yo ki renmen l' vle di
The blood on my hands is what washes me clean
Lyrics meaning: San nan bra m' se sa lave m' pwòp

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics meaning: Bondye mete apa pou Bondye, unbreakable, enfini
Ever unchanging in all that You are
Lyrics meaning: Tout tan tout tan sispann nan tout sa n' a
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics meaning: Limyè sou latè a, solèy la ak zetwal
You are I am and I am because You are
Lyrics meaning: Ou menm mwen mwen menm, paske ou se

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics meaning: Bondye mete apa pou Bondye, unbreakable, enfini
Ever unchanging in all that You are
Lyrics meaning: Tout tan tout tan sispann nan tout sa n' a
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics meaning: Limyè sou latè a, solèy la ak zetwal
You are I am and I am
Lyrics meaning: Ou menm mwen se mwen menm
You are I am and I am because You are
Lyrics meaning: Ou menm mwen mwen menm, paske ou se
Because You Are-2 (Paske ou n' a-2) Lyrics Because You Are-2 (Paske ou n' a-2) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè