A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Nenpòt jan-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-1 (Ki jan ou rete 1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Lyrics meaning: Tabli yon pitit ki soti, m' kanpe dwat devan m' bliye
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Lyrics meaning: Pa okenn dout, annulation ou frape m' wete m' paradigm
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Lyrics meaning: Senp m' sèlman ap eseye pou wè ou nan glas vitrail a
I walked right past the unexpected
Lyrics meaning: Mwen te mache dwat pase a ou pa ta panse

Anyway You wanna show me
Lyrics meaning: De tout fason ou vle montre m
All Your glory
Lyrics meaning: Tout richès ou
Anywhere You choose to speak
Lyrics meaning: Nenpòt kote ou chwazi pou pale
Tell Your story
Lyrics meaning: Di rakonte ou

In the low or lofty places
Lyrics meaning: Nan ba oubyen Noble kote
Strangers faces
Lyrics meaning: Konnen figi
Anywhere
Lyrics meaning: Nenpòt kote
Any way
Lyrics meaning: enben

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Lyrics meaning: Doute ke mwen ta jwenn nou jouk laba nan Bethlehem
No surprise, You changed the world through fishermen
Lyrics meaning: Pa sipriz, ou tounen vin jwenn Bondye lemonn, akòz pechè
Good to know, You would go so far to finally get through
Lyrics meaning: Bon bagay ki ka konnen, ou ta ale twò lwen pou finalman rantre nan
That's just like You and so unlike me
Lyrics meaning: Sa se sèlman tankou ou ak sa ki pa m

Anyway You wanna show me
Lyrics meaning: De tout fason ou vle montre m
All Your glory
Lyrics meaning: Tout richès ou
Anywhere You choose to speak
Lyrics meaning: Nenpòt kote ou chwazi pou pale
Tell Your story
Lyrics meaning: Di rakonte ou

In the low or lofty places
Lyrics meaning: Nan ba oubyen Noble kote
Strangers faces
Lyrics meaning: Konnen figi
Anywhere
Lyrics meaning: Nenpòt kote
Any way
Lyrics meaning: enben

In the alley, on the rooftop
Lyrics meaning: Nan ale a, sou toit a
At the end of a rocky road, You don't stop
Lyrics meaning: A la fen yon wout chaje wòch, ou pa sispann
On a mountain, in a rainstorm
Lyrics meaning: Sou yon mòn, nan yon rainstorm
In the eyes of a mother with her newborn
Lyrics meaning: Nan je yon manman ak li ibebe ki fenk fèt

In the back pew, at the altar
Lyrics meaning: Nan do ban nan lotèl la
At the well where You gave the woman water
Lyrics meaning: Nan tout kote byen ou te fè a, fanm lan dlo
In the chaos, in the holy
Lyrics meaning: Nan, nan a apa pou sèvis Bondye
In the darkness, anywhere a heart beats
Lyrics meaning: Nan fènwa a, nenpòt kote yon kè bat
Anywhere a heart beats
Lyrics meaning: Nenpòt kote yon kè bat

Anyway You wanna show me
Lyrics meaning: De tout fason ou vle montre m
All Your glory
Lyrics meaning: Tout richès ou
Anywhere You choose to speak
Lyrics meaning: Nenpòt kote ou chwazi pou pale
Tell Your story
Lyrics meaning: Di rakonte ou

In the low or lofty places
Lyrics meaning: Nan ba oubyen Noble kote
Strangers faces
Lyrics meaning: Konnen figi
Anywhere
Lyrics meaning: Nenpòt kote
Any way
Lyrics meaning: enben

Anyway You wanna show me
Lyrics meaning: De tout fason ou vle montre m
All Your glory
Lyrics meaning: Tout richès ou
Anywhere You choose to speak
Lyrics meaning: Nenpòt kote ou chwazi pou pale
Tell Your story
Lyrics meaning: Di rakonte ou

In the low or lofty places
Lyrics meaning: Nan ba oubyen Noble kote
Strangers faces
Lyrics meaning: Konnen figi
Anywhere
Lyrics meaning: Nenpòt kote
Any way
Lyrics meaning: enben


Any Way-3 (Nenpòt jan-3) Lyrics Any Way-3 (Nenpòt jan-3) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè